Events

Sommerskole - musikterapi, leg og massage

På sommerskolen ligger fokus på at styrke relationen mellem beboer og medarbejder, der får mulighed for at fordybe sig i deres indbyrdes samvær. Som deltager får du en indføring i musik, leg og massage som pædagogiske redskaber til at opbygge kommunikation og samspil, og du bliver præsenteret for afspænding gennem sanseoplevelser som et redskab til nærvær og for klangmassage som en dybere kropslig påvirkning.

gSkanderborg

a25.-29. juni 2017 • kl. 9.00-15.30; fredag dog kl. 9.00-15.00

dPris kr. 5.500,-

Pædagogiske redskaber til konfliktforebyggelse

På dette kursus får du redskaber og metoder til at forebygge og afværge konfliktoptrapning i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Du får hjælp til at forstå konfliktudvikling og håndtere konflikter, der kan opstå i det pædagogiske arbejde på grund af begrænset viden om eller forståelse for de udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelser møder i hverdagen. Det er nemlig som oftest, når vi ikke forstår baggrunden for adfærden, at problemerne opstår, og konflikter udvikles, og her har du som pædagogisk medarbejder nøglen til forandring! 

gSkanderborg

a27. september 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1550,-