Events

Pædagogiske redskaber til konfliktforebyggelse

På dette kursus får du redskaber og metoder til at forebygge og afværge konfliktoptrapning i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Du får hjælp til at forstå konfliktudvikling og håndtere konflikter, der kan opstå i det pædagogiske arbejde på grund af begrænset viden om eller forståelse for de udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelser møder i hverdagen. Det er nemlig som oftest, når vi ikke forstår baggrunden for adfærden, at problemerne opstår, og konflikter udvikles, og her har du som pædagogisk medarbejder nøglen til forandring! 

gSkanderborg

a27. september 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1550,-