Events

Genopfriskning af neuropædagogik

På dette kursus får du genopfrisket din neuropædagogiske viden og finpudset de færdigheder, du fik på Efteruddannelse i neuropædagogik. Du får ligeledes udvidet din neuropædagogiske forståelsesramme, herunder VISS’ udredningsmetoder og analyseredskaber. Samtidig får du lejlighed til at analysere og reflektere over nogle af hverdagens udfordringer og betragte dem i et nyt perspektiv, herunder din egen rolle i samspillet med borgeren på baggrund af borgerens individuelle forudsætninger.

gSkanderborg

a13-14. marts 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 2.995,-

Introduktion til neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til neuropædagogik. Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyrelse. Neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale eller kognitive processer. Den neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

gHvidovre

a6.-7. marts 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 3.200,-

Workshop i neuropædagogik

Med denne workshop får du, som tidligere deltager i vores Efteruddannelse i neuropædagogik, mulighed for at deltage i et fyraftensmøde og drøfte erfaringer med alle faser i udarbejdelsen af de neuropædagogiske projekter. Implementering af neuropædagogik i en special- og socialpædagogisk praksis sker som bekendt ikke over en nat. Ofte opstår der spørgsmål, som kan være vanskelige at få besvaret i medarbejdergruppen, og hvis man ikke kan nå til enighed, kan det gå ud over den fælles bestræbelse på at arbejde i samme retning med borgeren. Her vil workshoppen være det ideelle forum for afklaring af sådanne spørgsmål.

gSkanderborg

a12. marts 2018 • kl. 15.00-18.00

dIntroduktionspris kr. 650,-

Demens og udviklingshæmning - Skanderborg

På dette kursus får du indsigt i, hvad demens er – både generelt og i forhold til udviklingshæmning. Du lærer at observere og opdage symptomer hos mennesker med udviklingshæmning, hvilket kan være en udfordring, fordi disse mennesker allerede har et nedsat kognitivt funktionsniveau. Symptomerne kan således være svære at få øje på, og ofte er sygdommen godt i gang, før man får fastslået, at der er tale om demens. Du bliver introduceret til flere demenssygdommes neuropsykologiske konsekvenser, forskellige observationsmetoder samt pædagogiske overvejelser og tiltag, så du løbende kan justere den pædagogiske indsats og hele tiden kan møde borgeren med passende forventninger og støtte i hverdagen.

gSkanderborg

a12. april 2018, kl. 9.00-15.30

dkr. 1.550,-

Introduktion til Sanseintegration

På dette kursus får du indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk, og hvordan vi observerer og forstår adfærdsmæssige indikationer på problemer med sansebearbejdning. Kurset belyser sammenhænge mellem sansning og perception, den kognitive proces hvorved vi tolker og danner mening af sensoriske påvirkninger. Desuden indeholder kurset praksiseksempler og praktiske øvelser, som kan give dig indblik i, hvordan problemer med sansebearbejdning kan opleves, observeres og håndteres i praksis. Endelig vil du blive introduceret til redskaber til udredning af sanseforstyrrelser.

gHvidovre

a10.-11. april 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 3.200,-

Introduktion til Sanseintegration

På dette kursus får du indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk, og hvordan vi observerer og forstår adfærdsmæssige indikationer på problemer med sansebearbejdning. Kurset belyser sammenhænge mellem sansning og perception, den kognitive proces hvorved vi tolker og danner mening af sensoriske påvirkninger. Desuden indeholder kurset praksiseksempler og praktiske øvelser, som kan give dig indblik i, hvordan problemer med sansebearbejdning kan opleves, observeres og håndteres i praksis. Endelig vil du blive introduceret til redskaber til udredning af sanseforstyrrelser.

gSkanderborg

a28.-29. august 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 2.995,-

Demens og udviklingshæmning

På dette kursus får du indsigt i, hvad demens er – både generelt og i forhold til udviklingshæmning. Du lærer at observere og opdage symptomer hos mennesker med udviklingshæmning, hvilket kan være en udfordring, fordi disse mennesker allerede har et nedsat kognitivt funktionsniveau. Symptomerne kan således være svære at få øje på, og ofte er sygdommen godt i gang, før man får fastslået, at der er tale om demens. Du bliver introduceret til flere demenssygdommes neuropsykologiske konsekvenser, forskellige observationsmetoder samt pædagogiske overvejelser og tiltag, så du løbende kan justere den pædagogiske indsats og hele tiden kan møde borgeren med passende forventninger og støtte i hverdagen.

gHvidovre

a14. november 2018, kl. 9.00-15.30

dkr. 1.780,-

Selvregulering og eksekutive funktioner

På dette kursus får du indsigt i betydningen af velfungerende eksekutive funktioner for selvregulering hos borgere med nedsat funktionsevne. Vores samfund er i dag præget af stor kompleksitet, og dette øger nødvendigheden af at have velfungerende eksekutive funktioner. Eksekutive vanskeligheder kan være både generelle og mere specifikke. Uanset graden af vanskeligheder kan det påvirke en borgers hverdag markant. Eksekutive vanskeligheder er svære at få øje på. Ofte misforstås symptomerne og kategoriseres som andre tilstande, som fx nedsat kognitivt funktionsniveau, angst, depression, tvangspræget adfærd og misbrug. På kurset får du redskaber til at identificere symptomer på eksekutive vanskeligheder.

gSkanderborg

a23. oktober 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.550,-