Events

Introduktion til neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til neuropædagogik. Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyrelse. Neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale eller kognitive processer. Den neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

gHvidovre

a4.-5. september 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 3.200,-

Selvregulering og eksekutive funktioner

På dette kursus får du indsigt i betydningen af velfungerende eksekutive funktioner for selvregulering hos borgere med nedsat funktionsevne. Vores samfund er i dag præget af stor kompleksitet, og dette øger nødvendigheden af at have velfungerende eksekutive funktioner. Eksekutive vanskeligheder kan være både generelle og mere specifikke. Uanset graden af vanskeligheder kan det påvirke en borgers hverdag markant. Eksekutive vanskeligheder er svære at få øje på. Ofte misforstås symptomerne og kategoriseres som andre tilstande, som fx nedsat kognitivt funktionsniveau, angst, depression, tvangspræget adfærd og misbrug. På kurset får du redskaber til at identificere symptomer på eksekutive vanskeligheder.

gSkanderborg

a30. oktober 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.550,-

Introduktion til Sanseintegration

På dette kursus får du indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk, og hvordan vi observerer og forstår adfærdsmæssige indikationer på problemer med sansebearbejdning. Kurset belyser sammenhænge mellem sansning og perception, den kognitive proces hvorved vi tolker og danner mening af sensoriske påvirkninger. Desuden indeholder kurset praksiseksempler og praktiske øvelser, som kan give dig indblik i, hvordan problemer med sansebearbejdning kan opleves, observeres og håndteres i praksis. Endelig vil du blive introduceret til redskaber til udredning af sanseforstyrrelser.

gSkanderborg

a28.-29. august 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 2.995,-

Introduktion til neuropædagogik

På dette kursus får du en overordnet introduktion til neuropædagogik. Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyrelse. Neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale eller kognitive processer. Den neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

gSkanderborg

a6.-7. november 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 2.995,-

Demens og udviklingshæmning

På dette kursus får du indsigt i, hvad demens er – både generelt og i forhold til udviklingshæmning. Du lærer at observere og opdage symptomer hos mennesker med udviklingshæmning, hvilket kan være en udfordring, fordi disse mennesker allerede har et nedsat kognitivt funktionsniveau. Symptomerne kan således være svære at få øje på, og ofte er sygdommen godt i gang, før man får fastslået, at der er tale om demens. Du bliver introduceret til flere demenssygdommes neuropsykologiske konsekvenser, forskellige observationsmetoder samt pædagogiske overvejelser og tiltag, så du løbende kan justere den pædagogiske indsats og hele tiden kan møde borgeren med passende forventninger og støtte i hverdagen.

gHvidovre

a14. november 2018, kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.780,-