Events

Livshistorier og udviklingshæmning - når fortiden giver liv til fremtiden

På dette kursus får du mulighed for at blive fortrolig med nogle af de metoder og værktøjer, du kan bruge for at arbejde aktivt med livshistorier som et pædagogisk redskab i forhold til fx borgere med kommunikations- og hukommelsesvanskeligheder.   Vi har alle en livshistorie, det er vores essens, vores identitet og vores livsnerve. Livshistoriefortælling handler om at finde sin egen stemme og blive ejer af egen historie og dermed eget liv. Livshistorier kan bidrage til en øget selvforståelse, bevidsthed og sansning af, hvem er jeg. Derudover beriger borgernes livshistorier også organisationer, personaler, pårørende og frivillige, der netop via livsfortællingerne kan opnår samme øgede indsigt i og forståelse af borgeren, og dermed måske forandre forståelse for borgeren og af borgerens adfærd?   For dig, der arbejder med mennesker med nedsat funktionsevne, ældre, personer med demens eller hjerneskade, er arbejdet med borgernes livshistorier vitalt. Ved at rette fokus på livshistorier sættes vitaliserende og berigende processer i gang.

gSkanderborg

a5. november 2019 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 1.580,-