Events

Tegn-Til -Tale, øvede

På dette kursus bygger du videre på de færdigheder, du allerede har i brugen af Tegn-Til-Tale. Denne viderebygning foregår i et neuropædagogisk perspektiv. Arbejder du med borgere med nedsat sprogforståelse, hukommelsesvanskeligheder eller andre afkodningsmæssige udfordringer, giver en udvidet og mere præcis brug af Tegn-Til-Tale klarere kommunikation og mere nuanceret samvær – og dermed øget livskvalitet for borgeren. Tegn-Til-Tale (TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres. Ved brug af Tegn-Til-Tale som kommunikationsstøtte til borgere med kommunikationsvanskeligheder understøttes betydningen af ord med tegn, hvormed vi understreger kernen i informationen.

gSkanderborg

aDato 18. januar 2018 • kl. 9.00-15.30

dkr. 1.550,-

Jeg-støttende samtaler

På dette kursus får du indsigt i brugen af jeg-støttende samtaler som en metode til understøttelse af borgeren i at finde egne ressourcer, komme i kontakt med og håndtere egne følelser og få øget selvforståelse. Mange borgere har nemlig behov for støtte til dette. I den jeg-støttende samtale er det også nødvendigt, at du arbejder med din egen kommunikation og personlighed, så du kan levere høj faglighed under en jeg-støttende samtale eller i nærvær med borgeren. Der vil således være lige så meget fokus på, hvordan du tackler dine egne som borgerens udfordringer. Vil du udvikle dig selv og din faglighed – og tør du – så er dette kursus lige noget for dig!

gHvidovre

aDato 13. marts 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.780,-

Musik som meningsfulde fællesskaber

På dette kursus får du en indføring i musik som et redskab til at skabe meningsfulde fællesskaber i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Gennem forskellige praktiske øvelser får deltagerne afprøvet, hvordan man kan opbygge forløb, der er tilpasset brugernes udviklingstrin og ressourcer. Med musikken som redskab får vi meget forærende. Musik giver mening for alle. Musik udvisker forskelle og fremhæver det, som gælder for os alle: Lysten til at være sammen og gøre noget sammen. Musikken giver os begge muligheder. Vi kan bruge lyttemusik som en behagelig og kravløs sanseoplevelse, og vi kan udfolde os aktivt i musikken med sang og instrumenter, bevægelse og leg. 

gSkanderborg

aDato 10. april 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.550,-

Tegn-Til-Tale, begynder

På dette kursus får du en indføring i Tegn-Til-Tale i et neuropædagogisk perspektiv. Arbejder du med borgere med nedsat sprogforståelse, hukommelsesvanskeligheder eller andre afkodningsmæssige udfordringer, giver det øget livskvalitet for borgeren at støtte kommunikationen med visuelle elementer fra Tegn-Til-Tale.  Tegn-Til-Tale (TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres. Ved brug af Tegn-Til-Tale som kommunikationsstøtte til borgere med kommunikationsvanskeligheder understøttes betydningen af ord med tegn, hvormed vi understreger kernen i informationen.

gHvidovre

aDato 17. april 2018 • kl. 9.00-15.30

dkr. 1.780,-

Klangmassage I

På dette kursus får du indblik i, hvad klangmassage er, og lærer reglerne for, hvordan man placerer de tre basisskåle på kroppens forskellige områder. Efter bare to intensive grundkursusdage har du lært, hvordan de forskellige terapiskåle anvendes, hvordan vibrationerne fra skålene forplanter sig i kroppen, hvordan forskellige anslag påvirker klang og vibrationer – og vil således være i stand til at give en fuld grundlæggende klangmassagebehandling.

gSkanderborg

aDato 8. og 9. maj 2018 • kl. 9.00-17.00

dPris kr. 2.995,-

Tegn-Til-Tale, begynder

På dette kursus får du en indføring i Tegn-Til-Tale i et neuropædagogisk perspektiv. Arbejder du med borgere med nedsat sprogforståelse, hukommelsesvanskeligheder eller andre afkodningsmæssige udfordringer, giver det øget livskvalitet for borgeren at støtte kommunikationen med visuelle elementer fra Tegn-Til-Tale.  Tegn-Til-Tale (TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres. Ved brug af Tegn-Til-Tale som kommunikationsstøtte til borgere med kommunikationsvanskeligheder understøttes betydningen af ord med tegn, hvormed vi understreger kernen i informationen.

gSkanderborg

aDato 28. august 2018 • kl. 9.00-15.30

dkr. 1.550,-

Tegn-Til -Tale, øvede

På dette kursus bygger du videre på de færdigheder, du allerede har i brugen af Tegn-Til-Tale. Denne viderebygning foregår i et neuropædagogisk perspektiv. Arbejder du med borgere med nedsat sprogforståelse, hukommelsesvanskeligheder eller andre afkodningsmæssige udfordringer, giver en udvidet og mere præcis brug af Tegn-Til-Tale klarere kommunikation og mere nuanceret samvær – og dermed øget livskvalitet for borgeren. Tegn-Til-Tale (TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres. Ved brug af Tegn-Til-Tale som kommunikationsstøtte til borgere med kommunikationsvanskeligheder understøttes betydningen af ord med tegn, hvormed vi understreger kernen i informationen.

gHvidovre

aDato 25. september 2018 • kl. 9.00-15.30

dkr. 1.780,-

Jeg-støttende samtaler

På dette kursus får du indsigt i brugen af jeg-støttende samtaler som en metode til understøttelse af borgeren i at finde egne ressourcer, komme i kontakt med og håndtere egne følelser og få øget selvforståelse. Mange borgere har nemlig behov for støtte til dette. I den jeg-støttende samtale er det også nødvendigt, at du arbejder med din egen kommunikation og personlighed, så du kan levere høj faglighed under en jeg-støttende samtale eller i nærvær med borgeren. Der vil således være lige så meget fokus på, hvordan du tackler dine egne som borgerens udfordringer. Vil du udvikle dig selv og din faglighed – og tør du – så er dette kursus lige noget for dig!

gSkanderborg

aDato 9. oktober 2018 • kl. 9.00-15.30

dPris kr. 1.550,-