Events

Identitetsstøttende kommunikation i et integrativt neuropædagogisk perspektiv

På dette kursus får du indsigt i identitetsstøttende kommunikation som en metode til at støtte mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11) ift. at styrke og udvikle egne ressourcer, komme i kontakt med og håndtere egne følelser samt at få øget selvforståelse. Du vil få viden om din egen rolle i den identitetsstøttende kommunikation, hvordan du kan arbejde med affektiv afstemning, samspilsprocesser, dialog m.m. i forhold til borgere med og uden verbalt sprog. Der gennemgås redskaber og metoder til at udvikle egne faglige forståelser og perspektiver i det pædagogiske arbejde, og du vil efterfølgende være rustet til at planlægge og gennemføre forløb med identitetsstøttende kommunikation. Kursus er inspireret af et VISS kursus, der hed ”Jeg støttende samtale”. Den nye titel inviterer til en helheds orienteret forståelse af hvordan kommunikation og sammenspil kan skabe forudsætninger for udvikling af identitet hos os alle, både borgere og personaler. ”At udtrykke følelser og stemninger i fortrolighed med et andet menneske kan have samme virkning som at tænde lyset i børneværelset når det spøger. Ord og stemninger forløser og lindrer, når det gør ondt indeni” (Per Lærkegaard)

gSkanderborg

aDato 11. marts 2021 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 1.600,-