Events

Autisme: Styrk din praksis i arbejdet med autister

På dette kursus får du en grundlæggende forståelse for, hvordan medinddragelse, selvstændighed og social læring styrkes i forhold til voksne med autisme og intellektuel funktionsnedsættelse. Blandt mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse er der høj forekomst af autisme. For mange gælder det et liv med betydelig og varig pædagogisk støtte, pleje og omsorg, hvilket i høj grad kan påvirke evnen til at opretholde egen selvstændighed og medbestemmelse. Det kan have en stor indflydelse på livskvaliteten. I den pædagogiske praksis er det en nødvendig opgave at støtte borgeren i at udvikle social læring og færdigheder, der bidrager til egen selvstændighed. Især hvis praksis skal leve op til FN´s menneskerettighedskonvention (2006), der har til formål at sikre handicappede de samme menneskerettigheder som andre, herunder muligheden for reel indflydelse og medbestemmelse.

gSkanderborg

a19. august, 16. september (online), 7. oktober 2021 • kl. 9.00-15.00

dPris kr. 3.400,-