Musik som pædagogisk invitation

Velkommen til Minikonferencen 2018 med temaet Musik som pædagogisk invitation - der afholdes i Skanderborg den 20. september 2018.

Foreløbigt program kan ses her.

OBS: Der åbnes for tilmelding i starten af februar - så hold øje med hjemmesiden!

Minikonferencen sætter musikken ind i et videnskabeligt perspektiv med fokus på musik som pædagogisk og terapeutisk tilgang i forhold til mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Konferencen tager afsæt i følgende områder:

  • Musik som overlevelsesmekanisme
  • Musik som etnografisk tilgang
  • Musik som læringsfacilitator
  • Musik som drivkraft
  • Musik som sansestimulerende vibrationer
  • Musik som terapeutisk redskab 

Vi har altid haft musik. Musikken er en del af vores identitet – og en vej til at påvirke og harmonere vores følelser. Men hvad er det egentlig, musik giver os, siden det er så vigtigt for os? Hvordan påvirker musikken vores hjerner? Hvorfor har vi opfundet musik? Meget tyder på, at vi simpelthen ikke ville kunne overleve uden musik!

Opmærksomheden på musik som pædagogisk og terapeutisk tilgang og effektivt redskab er kommet i fokus de senere år. Men hvordan kan musik anvendes som redskab og metode i forhold til mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne?

For mennesker med demens, (sen)hjerneskade eller vidtgående funktionsnedsættelser spiller musik både en pædagogisk og terapeutisk rolle og kan i samspil med andre metoder medvirke til at forbedre vilkårene samt øge livskvalitet og trivsel hos disse mennesker. Musik handler bl.a. om minder, sammenhold og sociale relationer. Som terapiform skaber musik et trygt rum, hvor aktiviteterne opleves som meningsfulde. Dette gælder også klangmassage, en terapiform med rødder i musikken, som er en særdeles virksom, sansestimulerende behandlingsform med stor afspændende virkning. Endelig er musik en metode til facilitering af læring ved at blande indlæringsstoffet med musik og humor i en balance, hvor tonen er let, men uden at emnet bliver behandlet overfladisk.

Det er en stor fornøjelse for os at kunne præsentere Minikonferencen 2018 med temaet Musik som pædagogisk invitation.