Events

WEBINAR: Beskyttende faktorer ved udadreagerende adfærd

Christina Gundgaard Pedersen, psykologisk konsulent i VISS, deler på webinaret viden og erfaringer om 8 beskyttende faktorer i arbejdet med voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Afsættet for oplægget er Socialstyrelsen og VIVEs rapport om beskyttende faktorer, som har vist sig virksomme i arbejdet med voksne med udviklingshæmning.

gWEBINAR afholdes via link til Teams, som modtages pr. mail

a3. marts 2022 kl. 16.00 -17.00

dGratis, med tilmelding -