Events

Efteruddannelse i sanseintegration - Skanderborg

På efteruddannelsen i sanseintegration får du en teoretisk viden om sansernes udvikling og funktion, herunder sansernes betydning for perception og regulering af arousal, samt praksisviden om og metoder til at arbejde med sanseintegration i en relationel og kontekstuel forståelse. På efteruddannelsen præsenteres du for observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din kvalifikationer og kompetencer til at arbejde systematisk, analyserende og med hypotesedannelser i forhold til sanseintegration hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i daglig pædagogisk praksis. Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens. 

gVISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10 C, Skanderborg

aDatoer (8 dage) er på vej for 2023 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 9.200,-