Events

Efteruddannelse i sanseintegration og snoezelen

Efteruddannelsen giver dig forudsætninger for at udrede borgerens sansebearbejdningsvanskeligheder og for målrettet at kunne iværksætte en sensorisk diæt, således at borgerens aktivitetsniveau og sansebearbejdning bedres. Indsatsen er målrettet det daglige miljø og dets aktiviteter samt brugen af snoezelhuse/-rum.

gVISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10 C, Skanderborg

aDato 6. februar til 3. maj 2018 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 8.900,-