Events

Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik - Skanderborg

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsenteres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse. Omdrejningspunktet i undervisningen er primært mennesker med mental retardering i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet er også relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.

gSkanderborg

aDato 3. september 2019 - 4. februar 2020 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 16.000,- + Integrativ neuropædagogik - en grundbog