Events

Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik - Skanderborg (foreløbig beskrivelse)

På denne efteruddannelse får du en grundlæggende viden om nervesystemets opbygning og funktion samt en indføring i neuropsykologien, herunder hjernens funktionelle systemer og mentale processer. I forløbet præsen-teres du for forskellige observations- og analyseredskaber, og gennem arbejdet med metoderne opøves din evne til systematik, analyse og hypotesedannelse i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11).

gSkanderborg

aDato 18. januar 2021 - 6. september 2021 • kl. 9.00-15.00

dPris Kr. 16.500,-