Problemskabende adfærd

TEMA: Problemskabende adfærd

I det pædagogiske arbejde med mennesker med funktionsnedsættelser støder vi ofte på konflikter og udfordringer, som vi har vanskeligt ved at håndtere og derfor står magtesløse over for. Mennesker med funktionsnedsættelser har et andet udgangspunkt end gennemsnittet til at aflæse og forstå omverdenen, hvilket kan føre til reaktioner og handlinger, som kan være vanskelige for medarbejderne at forstå og forholde sig hensigtsmæssigt til. Det er som oftest, når vi ikke forstår baggrunden for en adfærd, at problemerne opstår og konflikter udvikles. Det er personalet, der har nøglen til forandring. Målet er ikke ”at lave borgeren om”, men at udvikle egne faglige perspektiver og pædagogiske tilgange, som indirekte får betydning for borgerens handlemuligheder.

Hvis I ikke ønsker et skræddersyet kursus, så vælg et af de beskrevne kurser inden for temaet Problemskabende adfærd:

Bestilling og pris

  • For bestilling af et arbejdspladskursus eller spørgsmål, kontakt VISS på tlf. 8794 8030 eller på viss@skanderborg.dk 

  • Prisen for et arbejdspladskursus for op til 25 deltagere er 15.900,- kr. pr. dag, plus transport, køretid og eventuel overnatning.  For enkelte undervisere er der en tillægspris pga. særlige kompetencer.

______________

De anbefaler VISS!

”Vi ringede til VISS for at få en opfølgning på et tidligere kursus i Neuropædagogik. Vi snakkede med VISS’ konsulenter og fik skræddersyet kurset, så det fik det helt rigtige fokus for os. Vi fik et meget inspirerende kursus, som blev formidlet på en god måde”. (Skærvebo)