Pædagogiske tilgange og metoder

TEMA: Pædagogiske tilgange og metoder

I den social- og specialpædagogiske praksis arbejder pædagoger med børn, unge og voksne med komplekse problemstillinger. Arbejdet er både spændende og udfordrende, men fordrer også en faglighed og et fælles fodslag. Kompleksiteten betyder ofte, at der er mange forståelser af, hvad den rigtige tilgang og metode er, hvilket kan resultere i splittelse i medarbejdergruppen. Diskussionen om, hvad der er behov for, munder ofte ud i et spørgsmål om ressourcer, hvilket låser medarbejderne fast i at fortsætte med at benytte metoder, der er utilstrækkelige i forhold til målet. Der er derfor behov for at tænke nyt og ud af boksen.

Hvis I ikke ønsker et skræddersyet kursus, så vælg et af de beskrevne kurser inden for temaet Pædagogiske tilgange og metoder

Bestilling og pris

  • For bestilling af et arbejdspladskursus eller spørgsmål, kontakt VISS på tlf. 8794 8030 eller på viss@skanderborg.dk 

  • Prisen for et arbejdspladskursus for op til 25 deltagere er 15.900,- kr. pr. dag, plus transport, køretid og eventuel overnatning.  For enkelte undervisere er der en tillægspris pga. særlige kompetencer.

______________

De anbefaler VISS!

”Der var et ønske i kommunen om at nedbringe brugen af magtanvendelser, og lederne var derfor på et kursus om Low Arousal. Vi besluttede på centret, at vi havde et behov for at få denne viden ud til vores medarbejdere, og bestilte derfor et arbejdspladskursus fra VISS.

 

Oplægget ramte niveauet blandt medarbejderne, og det var tydeligt, at medarbejderne var meget tændte efter kurset. De havde fået mange ting på plads, havde fået konkrete redskaber, de kunne arbejde med, og kunne se en klar kobling til deres borgere. Det var meget vigtigt for os, at vi kunne lægge det specifikke fokus på kurset, så det relaterede sig konkret til den problemstilling vi stod med”. 
(Specialcenter Vest)