Neuropædagogik

TEMA: Neuropædagogik

I neuropædagogikken foregår de pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder på baggrund af viden om hjernens funktion og funktionshæmninger. Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyring, og neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale/kognitive processer. I neuropædagogik bruges denne viden til at gennemføre en individuelt tilrettelagt specialpædagogik og understøtte en udviklingspsykologisk og relationel tilgang i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning eller demens.

Hvis I ikke ønsker et skræddersyet kursus, så vælg et af de beskrevne kurser inden for temaet Neuropædagogik

Bestilling og pris

  • For bestilling af et arbejdspladskursus eller spørgsmål, kontakt VISS på tlf. 8794 8030 eller på viss@skanderborg.dk 

  • Prisen for et arbejdspladskursus for op til 25 deltagere er 15.500,- kr. pr. dag, plus transport, køretid og eventuel overnatning.  For enkelte undervisere er der en tillægspris pga. særlige kompetencer.

______________

De anbefaler VISS!

”Vi ringede til VISS for at få en opfølgning på et tidligere kursus i Neuropædagogik. Vi snakkede med VISS’ konsulenter og fik skræddersyet kurset, så det fik det helt rigtige fokus for os. Vi fik et meget inspirerende kursus, som blev formidlet på en god måde”. (Skærvebo)