Demens

TEMA: Demens

Når mennesker, der i udgangspunkt har nedsatte kognitive funktioner, udvikler en demenssygdom, stilles krav til en løbende justering af den pædagogiske indsats.

På kurser inden for demens stiller vi skarpt på demenssygdommenes symptomer, observationsmetoder og interventionsmuligheder, hvor fokus er på livskvalitet og trivsel på trods af demensens regredierende karakter.

Personer med psykiske/fysiske funktionsnedsættelser bliver som resten af befolkningen i dag gennemsnitligt ældre end tidligere. Især for mennesker med Downs syndrom er der stor risiko for at få Alzheimers sygdom. Fra omkring 45-50 års-alderen menes omkring halvdelen at have udviklet demens, og i 65 års-alderen vil 75-90 % være ramt.

Demens indebærer overordnet set tab af kognitive funktioner, hvilket betyder at forudsætningerne for at mestre livet gradvist ændres. Dette medfører, at man som medarbejder løbende skal kunne justere den pædagogiske indsats, så personen kontinuerligt mødes med passende forventninger og støtte i hverdagen.

Hvis I ikke ønsker et skræddersyet kursus, så vælg et af de beskrevne kurser inden for temaet Demens

Bestilling og pris

  • For bestilling af et arbejdspladskursus eller spørgsmål, kontakt VISS på tlf. 8794 8030 eller på viss@skanderborg.dk 

  • Prisen for et arbejdspladskursus for op til 25 deltagere er 15.900,- kr. pr. dag, plus transport, køretid og eventuel overnatning.  For enkelte undervisere er der en tillægspris pga. særlige kompetencer.

______________

De anbefaler VISS!

”Vi ringede til VISS for at få en opfølgning på et tidligere kursus i Neuropædagogik. Vi snakkede med VISS’ konsulenter og fik skræddersyet kurset, så det fik det helt rigtige fokus for os. Vi fik et meget inspirerende kursus, som blev formidlet på en god måde”. (Skærvebo)