Arbejdspladskursus

Workshop i neuropædagogik

Med denne workshop får du, som tidligere deltager i vores Efteruddannelse i neuropædagogik, mulighed for at deltage i et fyraftensmøde og drøfte erfaringer med alle faser i udarbejdelsen af de neuropædagogiske projekter.

Implementering af neuropædagogik i en special- og socialpædagogisk praksis sker som bekendt ikke over en nat. Ofte opstår der spørgsmål, som kan være vanskelige at få besvaret i medarbejdergruppen, og hvis man ikke kan nå til enighed, kan det gå ud over den fælles bestræbelse på at arbejde i samme retning med borgeren. Her vil workshoppen være det ideelle forum for afklaring af sådanne spørgsmål.

Mål
Målet med denne workshop er, at deltagerne efterfølgende har større selvtillid og sikkerhed i udarbejdelsen af neuropædagogiske projekter på borgere med meget forskelligartede problemstillinger.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Anvende VISS skabelonen til det neuropædagogiske projekt
  • Anvende udredningsredskaberne fra efteruddannelsen i neuropædagogik
  • Analysere problemstillinger fra egen og andres praksis
  • Sætte relevante mål for fremtidig indsats
  • Tilrettelægge en indsats med udgangspunkt i en relationel og kontekstuelt forståelse af praksis

Indhold
Deltageren vil få mulighed for at drøfte erfaringer med alle faser i udarbejdelsen af de neuropædagogiske projekter, herunder udredning, målbeskrivelse og implementering i praksis. Der vil blive mulighed for at tage specifikke temaer op, der relaterer sig til de børn, unge og voksne, som medarbejderen arbejder med.

Derudover vil der være mulighed for sparring med andre deltagere og med konsulenten fra VISS på specifikke dele af deltagernes projekter.

Følgende emner behandles på kurset:

  • Det neuropædagogiske projekt i VISS regi
  • Præsentation af metoder til udredning og indsamling af data
  • Målformulering med baggrund i udredningen
  • Tilrettelæggelse og implementering af indsats i deltagernes egen praksis
  • Videndeling

Form
Workshoppen afholdes for minimum 6 deltagerne og maksimum 8. Workshoppen vil bestå af oplæg fra og sparring med underviseren samt deltagernes præsentation af problemstillinger i forbindelse med specifikke projekter. Inden workshoppen sendes projekterne til underviseren.

Målgruppe
Kurset er for dig, som arbejder med børn, unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som har deltaget i Efteruddannelse i neuropædagogik.

Underviser

Anna Marie Langhoff Nielsen, specialpædagogisk konsulent i VISS
E: anna.marie.langhoff.nielsen@skanderborg.dk

Bestil arbejdspladskursus

Livshistorie

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset