Arbejdspladskursus

Tegn-Til-Tale, begynder

På dette kursus får du en indføring i Tegn-Til-Tale i et neuropædagogisk perspektiv.

Tegn-Til-Tale (TTT) handler kort sagt om at supplere talesproget med tegn. Mange af tegnene er let genkendelige og forstås af de fleste, men størstedelen af tegnene skal alligevel læres.

Ved brug af Tegn-Til-Tale som kommunikationsstøtte til borgere med kommunikationsvanskeligheder understøttes betydningen af ord med tegn, hvormed vi understreger kernen i informationen.

Kurset kan tilrettelægges efter arbejdspladsens behov for hverdagstegn. Praksiscases fra arbejdspladsens hverdag kobles dermed på læringen af Tegn-til-Tale som led i træning af tegnene. Arbejder du med borgere med nedsat sprogforståelse, hukommelsesvanskeligheder eller andre afkodningsmæssige udfordringer, giver det øget livskvalitet for borgeren at støtte kommunikationen med visuelle elementer fra Tegn-Til-Tale.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende kan anvende Tegn-Til-Tale på et grundlæggende niveau og dermed være medskaber af et kommunikationsmiljø i pædagogiske dag- og døgntilbud, hvor det talte sprog understøttes af tegn.

For at opfylde dette mål skal deltageren i løbet af kurset tilegne sig følgende kvalifikationer:

a) viden om:

  • Tegn-Til-Tale som kommunikationshjælpemiddel
  • Kropssprog, naturlige tegn og vedtagne tegn
  • Kommunikation som totalkommunikation
  • Kommunikationens betydning for læring og udvikling

b) færdigheder i at:

  • Anvende Tegn-Til-Tale på et grundlæggende niveau
  • Koble Tegn-Til-Tale til det talte sprog 
  • Aflæse Tegn-Til-Tale
  • Turde praktisere Tegn-Til-Tale

Indhold
Du vil blive introduceret til Tegn-Til-Tale i et neuropædagogisk perspektiv med udgangspunkt i den teoretiske baggrund for Tegn-Til-Tale og de forskellige kategorier af tegn (fx naturlige tegn, ’gøre lige som’ tegn, påpegende tegn, karakteristika tegn), ligesom du vil få en indføring i pantomime, kropssprog, mimik og gestus. Du vil løbende få eksempler på Tegn-Til-Tale anvendt i hverdagen samt øvelser, hvor du træner Tegn-Til-Tale.

Form
Vi kommunikerer også med kroppen, og vi har alle erfaringer med nonverbal kommunikation. Det er derfor forholdsvis let at arbejde videre med disse erfaringer og supplere med viden om naturlige tegn og vedtagne tegn. Undervisningen understøttes med praktiske eksempler og simple øvelser på, hvordan Tegn-Til-Tale kan anvendes i pædagogisk praksis. Der arbejdes med makkerpar og i små øvegrupper, når tegn øves og læres. Der kræves ingen forkundskaber i Tegn-Til-Tale.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker at komme i gang med med at bruge Tegn-Til-Tale.

 

Underviser

Birte Norlyk, Specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Bestil arbejdspladskursus

Tegn-Til-Tale, begynder

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset