Arbejdspladskursus

Selvregulering og eksekutive funktioner

Vores samfund er i dag præget af stor kompleksitet, og dette øger nødvendigheden af at have velfungerende eksekutive funktioner. Eksekutive vanskeligheder kan være både generelle og mere specifikke. Uanset graden af vanskeligheder kan det påvirke en borgers hverdag markant.

På dette kursus får du indsigt i betydningen af velfungerende eksekutive funktioner for selvregulering hos borgere med nedsat funktionsevne.

Eksekutive vanskeligheder er svære at få øje på. Ofte misforstås symptomerne og kategoriseres som andre tilstande, som fx nedsat kognitivt funktionsniveau, angst, depression, tvangspræget adfærd og misbrug. På kurset får du redskaber til at identificere symptomer på eksekutive vanskeligheder.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende kan identificere og støtte borgere med nedsat funktionsevne og eksekutive vanskeligheder i forskellige sammenhænge, så disse borgere i højere grad kan mestre eget liv.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Identificere forskellige typer af eksekutive vanskeligheder, herunder både dorsolaterale og orbitofrontale vanskeligheder
  • Identificere borgere med eksekutive vanskeligheder
  • Anvende redskaber til støtte af borgere med eksekutive vanskeligheder
  • Tilrettelægge en indsats, som retter sig mod de forskellige typer af eksekutive vanskeligheder
  • Tilpasse egen tilstand i forhold til borgere med eksekutive vanskeligheder, som vedrører de følelsesmæssige aspekter af eksekutive vanskeligheder

Indhold
Deltageren vil få en indføring i eksekutive funktioner, der omhandler et menneskes evne til at få en idé, planlægge, igangsætte handlinger og regulere igangværende, målrettet adfærd i forhold til omstændighederne.

Funktionerne skaber sammenhæng i de samlede aktiviteter. Disse bringes især i spil i forbindelse med problemløsning samt i aktiviteter, der kræver dømmekraft, fleksibilitet i tankegang og løbende krav om ændring af strategi.

Kravene til de eksekutive funktioner øges gradvist i barnets opvækst, men særligt i skolealderen, når barnet er omkring 10-11 år, hvor man forventer en større grad af selvregulering både socialt og fagligt. Krav om øget selvregulering vokser endvidere i overgangen fra skole til voksenliv, hvor ikke mindst valg af uddannelse og karriere forudsætter velfungerende eksekutive funktioner.

Følgende emner behandles på kurset:

  • Eksekutive funktioner, herunder dorsolaterale og orbitofrontale funktioner
  • Eksekutive vanskeligheder
  • Relationelle og kontekstuelle faktorers betydning for borgere med eksekutive vanskeligheder
  • Strategier og metoder til at problemløsning og selvorganisering.

Form
Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og arbejde med deltagernes egne cases.

Målgruppe
Kurset er for dig, som arbejder inden for skoleregi, ungdomsuddannelsesvejledning, jobcentre, bostøtte, bo- og dagtilbud m.m., hvor man møder borgere med nedsat funktionsevne og eksekutive vanskeligheder i forskellig grad.

Kurset kan oprettes som arbejdspladskursus, hvor indholdet målrettes et bestemt fagområde.

Underviser

Specialpædagogisk konsulent i VISS med speciale på området

Bestil arbejdspladskursus

Når adfærden bøvler

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset