Arbejdspladskursus

Sansemæssige udfordringer og autisme (ASF)

Arbejder du med mennesker med autisme, der ofte oplever verden omkring sig som usammenhængende, forvirrende, frustrerende og uden mening?

På dette kursus får du en teoretisk og praksisnær viden om de sansemæssige udfordringer, mennesker med autisme oplever, og kurset giver dig samtidig en grundig kobling mellem teori og praksis. Endvidere introduceres du til anvendelige redskaber i hverdagen i din pædagogiske kontekst.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende kan tilrettelægge og implementere en pædagogisk intervention på baggrund af borgerens individuelle forudsætninger.

For at opfylde dette mål tilegner deltageren sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • udfylde en stressprofil og tilrettelægge en pædagogisk intervention
  • observere sansemæssige udfordringer og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter og tiltag
  • tilpasse pædagogik, krav og tiltag til borgerens forudsætninger

Indhold
Du vil få introduktion til autisme set ud fra et neuropædagogisk perspektiv. Der vil være fokus på autismens særlige kendetegn, sansebearbejdningens betydning for borgerens udtryksform og adfærd, og du vil få ideer til, hvordan hverdagspraksis kan tilrettelægges, og hvordan vi kan skabe meningsfulde læringsrum med forståelse for og indsigt i sansemæssige forstyrrelser og andre udfordringer hos elever i folkeskolen, unge udeboende og voksne i botilbud.

Kurset behandler følgende emner:

  • Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
  • Sansernes betydning, bearbejdning og integration
  • Belastningsformer: stress, angst, nedsmeltning m.fl.

Form
Det tilstræbes at koble anvendelig teori til din nære hverdagspraksis. Du medbringer en kort beskrevet case fra en hverdagssituation, der inddrages i undervisningen. Der er indlagt summeøvelser samt praksisøvelser undervejs med henblik på faglig refleksion i forhold til din hverdag.

Målgruppe
Kurset er for dig, der arbejder med autisme eller autismelignede problematikker hos elever i folkeskolen, unge og voksne på bosteder, aktivitetstilbud, jobcentre mm.

Underviser

Birte Norlyk
E: birte.norlyk@skanderborg.dk 

Trine Lilliendahl Hansen
E: trine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk

Bestil arbejdspladskursus

Når adfærden bøvler

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset