Arbejdspladskursus

Robusthed og sensitivitet

Sensitiv kontakt og nærvær i relationen er en forudsætning for psykisk robusthed og godt pædagogisk relationsarbejde.

På dette kursus får du redskaber til at arbejde med robusthed og sensitivitet. Robusthed skal ikke betragtes som det modsatte af sensitivitet eller kontakt til egen skrøbelighed. På kurset lærer du om, hvordan sensitivitet og robusthed bevidst kan opøves og trænes.

Mål
Målet med kurset er at understøtte deltagernes opbygning af personlige ressourcer og redskaber, så de efterfølgende kan imødekomme de udfordringer, de møder i arbejdslivet.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at opbygge robusthed via APA teorier (American Psychological Association), som peger på følgende områder som væsentlige:

  • Tiltro til egen evne til at håndtere en given udfordring (self-efficacy)
  • Relationer, støttende relationer og god kommunikation
  • Selvregulering, herunder evnen til realistisk planlægning samt regulering af stærke følelser og impulser
  • Bevidsthed og fokus på værdier og det meningsfulde arbejdsliv

Indhold
Deltageren vil få en introduktion til redskaber til opbygning af psykisk modstandskraft og personlige ressourcer, som er nødvendige kompetencer i det pædagogiske felt.

Følgende emner behandles på kurset:

  • Hvad er robusthed?
  • Hvordan kan robusthed trænes?
  • Robusthed og self-efficacy
  • Robusthed og mening ud fra Victor Frankls og Aron Antonovskys teorier
  • Robusthed og selvregulering ud fra et neuropsykologisk perspektiv
  • Robusthed og sensitivitet, med mindfulness som metode

Form
Kurset er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser samt fælles diskussion.

Målgruppe
Kurset er for dig, som arbejde med mennesker med nedsat funktionsevne inden for det pædagogiske felt.

Som eventuel opfølgning på dette kursus anbefales kurset Opdag potentialet i stress.

Underviser

Marianne Dalsgaard, specialpædagogisk konsulent 
E: marianne.dalsgaard@skanderborg.dk

Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent
E: marianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk

Bestil arbejdspladskursus

Robuste arbejdskulturer

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset