Arbejdspladskursus

Relationsforstyrrelser og udviklingshæmning

Mange mennesker med udviklingshæmning viser tegn på relationsforstyrrelser, der kan komme til udtryk gennem et ureguleret følelsessystem og problemskabende adfærd af forskellig art. Dette kan skyldes forskellige former for svigt tidligere i livet.

De tidlige erfaringer præger udviklingen både på et psykologisk og neurofysiologisk niveau, hvilket er med til at skabe fundamentet for de senere mellemmenneskelige relationer.

På dette kursus får du en teoretisk indføring i området neuroaffektiv udvikling. Samtidig får du praktiske anvisninger til, hvordan det er muligt at støtte en borger med udviklingshæmning og relationsforstyrrelser, og hvordan du kan håndtere de konflikter og dilemmaer, der kan opstå i arbejdet.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende bliver i stand til at forstå baggrunden for den adfærd, som borgere med relationsforstyrrelser udviser, samt at tackle de konflikter og dilemmaer, der kan opstå i arbejdet med borgeren.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Forstå, hvordan tidlige erfaringer præger udviklingen både på et psykologisk og neurofysiologisk niveau
  • Forstå, hvordan relationsforstyrrelser og omsorgssvigt kan påvirke den udviklingshæmmedes adfærd
  • Støtte borgerens udvikling hensigtsmæssigt
  • Håndtere de konflikter og dilemmaer, der kan opstå i arbejdet med borgere med relationsforstyrrelser

Indhold
Deltageren vil få en teoretisk og praktisk indføring i neuroaffektiv udvikling og relationsforstyrrelser i forhold til udviklingshæmning, herunder baggrunden for relationsforstyrrelser i form af bl.a. omsorgssvigt.

Det kan fx være svigt i form af seksuelle overgreb eller vanrøgt relateret til basale behov som sult, tørst og hygiejne. Der kan også være tale om svigt i form af følelsesmæssige afvisninger, fx fordi omsorgspersonerne kun i begrænset omfang har været i stand til at aflæse og reagere på deres følelser, da de var børn. Mange med udviklingshæmning har desuden oplevet adskillige flytninger med brudte relationer, der kan føles som svigt.

Følgende emner vil blive behandlet på kurset:

  • Neuroaffektiv udvikling (Susan Hart og Bruce Perry)
  • Relationsforstyrrelser og omsorgssvigt
  • Relationens betydning i arbejdet med udviklingshæmmede og relationsforstyrrelser
  • Specialpædagogiske metoder til at støtte borgeren og håndtere problemskabende adfærd
  • Anvisning til håndtering af relationsforstyrrelser uden selv at blive udmattet og forrået

Form
Kurset er dialogorienteret og veksler mellem teori og praksis i form af gruppearbejde og øvelser.

Målgruppe
Kurset er for dig, som arbejder med udsatte og sårbare mennesker med lettere udviklingshæmning.

Underviser

Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: marianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk

Marianne Dalsgaard, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: marianne.dalsgaard@skanderborg.dk

Bestil arbejdspladskursus

Demens og udviklinghæmning

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset