Arbejdspladskursus

Opdag potentialet i stress

Hvad er årsagerne til stress? Hvordan kan stress påvirke vores krop og sind, tanker og følelser? Hvordan kan stress være et potentiale til en positiv forandring i hverdagen?

På dette kursus får du indsigt i, hvad stress er, og i årsagerne til symptomerne på stress. Du lærer du at forstå og håndtere stress ud fra to forskellige tilgange, nemlig den fysiologiske tilgang og den neuro- og kognitivpsykologiske tilgang. Der vil være fokus, på hvordan stress påvirker vores krop og sind, tanker og følelser, samt hvordan stress kan influere på vores relationer. Derudover får du indsigt i det potentiale for forandring, der ligger i stress, når vi begynder at forstå kroppens signaler og reagerer hensigtsmæssigt på dem.

Mål
Målet med kurset er, give deltagerne større indsigt i, hvad stress er, hvordan det kan påvirke vores krop og sind, tanker og følelser – og hvordan stress kan blive et potentiale til en positiv forandring i hverdagen.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

 • Forstå baggrunden for kroppens fysiske reaktionsmønstre under stress
 • Forstå og tolke kroppens signaler under stress
 • Håndtere stress gennem bl.a. åndedrætsteknikker og mindfulness meditation
 • Forstå sammenhængen mellem kropslige sansninger, følelser, tanker og adfærd under stress
 • Forstå stressreaktioners påvirkning af vores miljø og de relationelle samspil
 • Forstå på hvilken måde stress kan blive et potentiale til forandring

Indhold
Deltageren vil få en introduktion til, hvad stress er, og hvordan stress kan påvirke krop, sanser, tanker, følelser, adfærd og relationer med udgangspunkt i hhv. den neuro- og kognitivpsykologiske tilgang og den fysiologiske tilgang til forståelse og håndtering af årsager til symptomer. Der introduceres desuden til forskellige metoder til forebyggelse, håndtering og facilitering af forandring.

Følgende emner behandles på kurset:

 • Hvad er stress?
 • Fysiologisk, neurologisk og psykologisk forståelse af stress
 • Stresshåndteringsmetoder, -teknikker og redskaber, herunder
  • Åndedrætsteknik
  • Mindfulness

Form
Kurset veksler mellem oplæg, dialog og gruppearbejde i form af bl.a. praktiske øvelser til håndtering af stress, herunder åndedrætsteknikker, mindfulness samt kropslige øvelser til facilitering af forandring.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker at få indsigt i årsagerne til stress og få redskaber til at håndtere disse, samt blive i stand til at udnytte de potentialer, der findes i stress.

Underviser

Anne Sophie N. Christensen, osteopat DO ved Klinik for Manuel Behandling i Aarhus, 7 års praktisk erfaring med behandling til bl.a. personer med symptomer på stress
E: kontakt@flowpeople.dk

Marianne Kirk Jepsen, cand. pæd. i pædagogisk psykologi og mindfulnessinstruktør, specialpædagogisk konsulent i VISS
E: marianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk

Bestil arbejdspladskursus

Tegn-Til-Tale, øvede

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset