Arbejdspladskursus

Musik som samvær, leg og kommunikation

Dette kursus sigter mod at give deltagerne nye redskaber til at styrke kommunikationen og skabe en tættere relation med den enkelte beboer/ bruger gennem musikken. Dette vil samtidig medføre en større arbejdsglæde og faglig sikkerhed for medarbejderne.

Kurset tager udgangspunkt i Gentle Teaching og Relationspædagogik med inspiration fra Positiv Psykologi. Desuden introduceres teorien om De 5 Kontaktniveauer som er et redskab til at indkredse de tidlige kommunikative udviklingstrin mellem 0 – 2 år cirka (udviklet af Anne Steen). 

Underviser

Anne Steen, musikterapeut
E: anne.steen@skanderborg.dk

Anne har siden 1987 været ansat i Landsbyen Sølund og har i mange år sideløbende arbejdet med 0-6 årige hjemmeboende børn med vidtgående funktionsnedsættelser.

Anne holder kurser, oplæg ved konferencer og underviser på Sommerskolen og meget andet. 

 

Bestil arbejdspladskursus

Musik som samvær

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset