Arbejdspladskursus

Musik som meningsfulde fællesskaber

Med musikken som redskab får vi meget forærende. Musik giver mening for alle.

Musik udvisker forskelle og fremhæver det, som gælder for os alle: Lysten til at være sammen og gøre noget sammen. Musikken giver os begge muligheder. Vi kan bruge lyttemusik som en behagelig og kravløs sanseoplevelse, og vi kan udfolde os aktivt i musikken med sang og instrumenter, bevægelse og leg.

På dette kursus får du en indføring i musik som et redskab til at skabe meningsfulde fællesskaber i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Gennem forskellige praktiske øvelser får deltagerne afprøvet, hvordan man kan opbygge forløb, der er tilpasset brugernes udviklingstrin og ressourcer.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne, gennem forskellige aktiviteter med musik og leg, lærer at bruge musik som et redskab til samspil og samvær. Aktiviteterne er enkle og vil let kunne overføres til dagligdagen med brugerne.

For at opfylde dette mål skal deltageren i løbet af kurset tilegne sig følgende kvalifikationer:

a) viden om:

  • Vores personlige ressourcer, som afgørende faktorer for at kunne skabe udviklende samspil med brugerne
  • Brugernes behov for at opleve tryghed og mening i de sammenhænge, de befinder sig i
  • Kommunikative udvekslinger på tidlige udviklingstrin, gennem lyd og musik
  • Musik som redskab til at regulere følelser
  • Musik som et holdepunkt i livet, som læringsprocesser og som en evig kilde til livsglæde

b) færdigheder i at:

  • Opbygge forløb med musik og leg, som tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger
  • Skabe nye former for samspil, fx med fokus på, at brugerne indbyrdes får kontakt med hinanden
  • Udvælge og benytte indspillet musik i forskellige genrer, som ramme om aktiviteter
  • Turde bruge sig selv som igangsætter og stemningsskaber

Indhold
Vi skal afprøve en masse enkle øvelser, som er lige til at tage med hjem og bruge. CD-musik i forskellige genrer danner grundlag for hver enkelt aktivitet. Der bruges redskaber som ”dansesnor”, rasleæg, hula-hop-ringe og lignende.

The Feel Good Way, som er et koncept, hvor man laver enkle bevægelser til CD-musik, vil blive præsenteret.

Ligeledes vil vi bruge tid på afspænding/mindfulness, tilpasset denne brugergruppe.

Kurset tager udgangspunkt i Gentle Teaching, hvor det kærlige fællesskab er målet.

Form
Kurset veksler mellem praksis og lidt teori. Deltagerne får mulighed for at udveksle ideer og erfaringer og at få feedback på disse. Teorien om De 5 Kontaktniveauer, som er et let anvendeligt redskab til at indkredse de tidlige kommunikative udviklingstrin mellem 0-2 år, vil blive introduceret, gennemgået og afprøvet i praksis.

Målgruppe
Kurset er for dig, som arbejder med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og som har lyst til at bruge musik og leg mere aktivt i arbejdet. Det er ikke nødvendigt at have musikalske forudsætninger. Det vigtigste er lysten til at bruge sig selv på legende måder og ønsket om at kalde glæden og ressourcerne frem i den enkelte person.

Underviser

Anne Steen, musikterapeut. Landsbyen Sølund 
E: anne.steen@skanderborg.dk

Anne har siden 1987 har været ansat i Landsbyen Sølund og sideløbende arbejdet med 0-6 årige hjemmeboende børn med vidtgående funktionsnedsættelser. Derudover holder Anne kurser, oplæg ved konferencer og er underviser på Sommerskolen m.m.

Bestil arbejdspladskursus

Musik som meningsfulde fællesskaber

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset