Arbejdspladskursus

Jeg-støttende samtaler

Vil du udvikle dig selv og din faglighed – og tør du – så er dette kursus lige noget for dig!

På dette kursus får du indsigt i brugen af jeg-støttende samtaler som en metode til understøttelse af borgeren i at finde egne ressourcer, komme i kontakt med og håndtere egne følelser og få øget selvforståelse. Mange borgere har nemlig behov for støtte til dette.

I den jeg-støttende samtale er det også nødvendigt, at du arbejder med din egen kommunikation og personlighed, så du kan levere høj faglighed under en jeg-støttende samtale eller i nærvær med borgeren. Der vil således være lige så meget fokus på, hvordan du tackler dine egne som borgerens udfordringer.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende har opnået kompetencer i at arbejde med en jeg-støttende tilgang og jeg-støttende samtaler i forhold til borgeren.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Hjælpe borgeren med at få kendskab til sig selv samt rumme og komme i kontakt med egne følelser
  • Støtte borgeren til at identificere og håndtere egne følelser
  • Støtte borgeren i at sætte ord på følelser, stemning og kropssprog
  • Kommunikere med borgeren om følelser
  • Reflektere over egen rolle i samspillet
  • Arbejde med egen personlighed i forhold til at levere nærvær og professionel kommunikation

Indhold
Deltageren vil få en introduktion til principper i jeg-støttende samtaler som metode med fokus på at støtte borgeren i at finde egne ressourcer - herunder samtalemetoder og spørgeteknikker, der danner grundlag for jeg-støttende samtaler.

Følgende emner behandles på kurset:

  • Det teoretiske grundlag for jeg-støttende samtaler som metode, bl.a. relationspsykologiske tilgange
  • Definition og afgrænsning af metoden, herunder i forhold til borgeren
  • Træning af metoden i praksis

Form
Kurset veksler mellem oplæg, dialog og gruppearbejde.

Målgruppe
Kurset er for dig, som arbejder inden for handicap- og psykiatriområdet, og som ønsker metoder til at støtte borgerens følelsesmæssige udvikling.

Underviser

Marianne Dalsgaard
E: marianne.dalsgaard@skanderborg.dk

 

Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogisk konsulent 
E: marianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk

Bestil arbejdspladskursus

Jeg støttende samtaler

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset