Arbejdspladskursus

Introduktion til neuropædagogik

Neuropædagogik kan ses som en forståelsesramme, der bl.a. bygger på kognitions- og neuropsykologi. Kognitionspsykologien belyser mentale processer som perception, hukommelse og opmærksomhedsstyrelse. Neuropsykologien undersøger det neurale grundlag for disse mentale eller kognitive processer.

På dette kursus får du en overordnet introduktion til neuropædagogik. Den neuropædagogiske forståelsesramme kan inddrages i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder og kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Mål
Målet med kurset er, at deltageren får indsigt i den neuropædagogiske forståelsesramme i forhold til problemstillinger i praksis, herunder egen rolle i samspillet med borgeren, og efterfølgende får nye perspektiver på egen praksis, så det pædagogiske arbejde tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Forklare om hjernens opbygning og netværk

  • Argumentere for neuropædagogik som en relationel og kontekstuel forståelse af adfærd og mønstre

  • Begynde at bruge neuropædagogisk forståelse i egen hverdagspraksis

  • Arbejde med egne forudsætninger for læring i forandringsprocesser

Indhold
Med udgangspunkt i en ressourceorienteret, kontekstuel og relationel tilgang til neuropædagogik får deltageren en introduktion til neuropsykologi og mentale processer.

Følgende emner introduceres på kurset:

  • Den neuropædagogiske forståelsesramme

  • Hjernens anatomi, fysiologi og kemi

  • Hjernens udvikling, herunder samspillet mellem genetik og miljø

  • Neuropsykologi, funktionelle systemer og kognitive processer
  • Neuropædagogiske overvejelser i forbindelse med specialpædagogisk praksis

Form
Kurset veksler mellem teori og eksempler samt praktiske øvelser.

Målgruppe
Kurset er for dig, som i hverdagen arbejder med mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fx i form af udviklingshæmning. Kurset kan blandt andet sikre et fælles pædagogisk afsæt ved at introducere neuropædagogik til medarbejdere, som er en del af en personalegruppe, hvor enkelte har taget en Efteruddannelse i neuropædagogik.

Underviser

Trine Lilliendahl Hansen
E: trine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk

Birte Norlyk
E: birte.norlyk@skanderborg.dk 

Bestil arbejdspladskursus

Neuropædagogisk introduktion

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset