Arbejdspladskursus

Identitetsstøttende kommunikation

Vil du udvikle dig selv og din faglighed – og tør du – så er dette kursus lige noget for dig!

På dette kursus får du indsigt i identitetsstøttende kommunikation som en metode til at støtte mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11) ift. at styrke og udvikle egne ressourcer, komme i kontakt med og håndtere egne følelser samt at få øget selvforståelse.

Du vil få viden om din egen rolle i den identitetsstøttende kommunikation, hvordan du kan arbejde med affektiv afstemning, samspilsprocesser, dialog m.m. i forhold til borgere med og uden verbalt sprog. Der gennemgås redskaber og metoder til at udvikle egne faglige forståelser og perspektiver i det pædagogiske arbejde, og du vil efterfølgende være rustet til at planlægge og gennemføre forløb med identitetsstøttende kommunikation.

Kursus er inspireret af et VISS kursus, der hed ”Jeg støttende samtale”. Den nye titel inviterer til en helheds orienteret forståelse af hvordan kommunikation og sammenspil kan skabe forudsætninger for udvikling af identitet hos os alle, både borgere og personaler.

”At udtrykke følelser og stemninger i fortrolighed med et andet menneske kan have samme virkning som at tænde lyset i børneværelset når det spøger. Ord og stemninger forløser og lindrer, når det gør ondt indeni” (Per Lærkegaard)

Mål
Målet med kurset er, at deltageren efterfølgende kan anvende pædagogisk tilgange, der fremmer identitet, dialog og kommunikation hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse på forskellige udviklingsniveauer.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig en række færdigheder i løbet af kurset.

Færdigheder i at:

 • Hjælpe og støtte borgeren med at få kendskab til sig selv og egne følelser i forskellige kontekster

 • Støtte borgeren til at identificere og regulere egne følelser, stemning og kropssprog

 • Reflektere over egen fagprofessionelle rolle i relationen

 • Arbejde med egen relations- og kommunikationskompetence

 • At udøve nærvær og professionel kommunikation

Indhold
Deltageren vil få en introduktion til principper i identitetsstøttende kommunikation.

Følgende emner introduceres på kurset:

 • Integrativ neuropædagogisk forståelse ift.

  • Følelser og forsvar

  • Samspilsprocesser

 • Identitet

 • Identitetsfremmende kommunikation

 • Praksisnær træning og idéudvikling

Form
Undervisningsformen er dialogbaseret, hvor den præsenterede teori i videst muligt omfang relateres til deltagernes konkrete pædagogiske praksis.

Målgruppe
Kurset er for dig, der gerne vil udvikle din faglige viden og handlekompetencer ift. mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse, der har behov for støtte til egen følelsesmæssig udvikling og selvforståelse.

Underviser

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent 
E: lotte.avnby@skanderborg.dk

 

Birte Norlyk, specialpædagogisk konsulent 
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

Bestil arbejdspladskursus

Identitetsstøttende kommunikation

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset