Arbejdspladskursus

Genopfriskning af neuropædagogik

Føler du, at din viden og dine kompetencer på det enuropædagogiske område trænger til en opdatering? 

På dette kursus får du genopfrisket din neuropædagogiske viden og finpudset de færdigheder, du fik på Efteruddannelse i neuropædagogik. Du får ligeledes udvidet din neuropædagogiske forståelsesramme, herunder VISS’ udredningsmetoder og analyseredskaber. Samtidig får du lejlighed til at analysere og reflektere over nogle af hverdagens udfordringer og betragte dem i et nyt perspektiv, herunder din egen rolle i samspillet med borgeren på baggrund af borgerens individuelle forudsætninger.

Mål
Målet med kurset er, at deltageren efterfølgende kan reflektere over og analysere problemstillinger i praksis, herunder egen rolle i samspillet med borgeren, og tilrettelægge og implementere en pædagogisk intervention på baggrund af borgerens individuelle forudsætninger.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

  • Forstå betydningen af den neuropædagogiske tilgang

  • Forklare individuelle, komplekse problemstillinger ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme

  • Anvende en bred vifte af udredningsmetoder

  • Arbejde med og implementere den neuropædagogiske tilgang i praksis

Indhold
Med udgangspunkt i en ressourceorienteret og relationel tilgang til neuropædagogik får deltageren opsummeret sin viden om neuropsykologi og mentale processer.

Følgende emner behandles på kurset:

  • Hjernens funktionelle systemer, herunder arousal, sanseintegration, perception, kommunikation, neuroaffektiv udvikling og eksekutive funktioner

  • Gennemgang og uddybning af beskrivelses- og analyseredskaberne, der præsenteres på Efteruddannelse i neuropædagogik

  • Eksempler fra deltagernes praksis

Form
Kurset er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praksisøvelser, der lægger op til refleksion over egen praksis. Det forventes, at alle kursister bidrager med egne erfaringer og udfordringer fra hverdagen.

Målgruppe
Kurset er for dig, som har Efteruddannelse i neuropædagogik, og som ønsker at få eksisterende og ny viden i spil.

Dine muligheder inden for andre arbejdsområder
Arbejder du inden for andre områder, fx vuggestue, børnehave, folkeskole, kriminalforsorg, psykiatri eller demensområdet, vil et forløb i neuropædagogik kunne målrettes hertil, se Arbejdspladskurser.

 

 

Underviser

Trine Lilliendahl Hansen, specialpædagogisk konsulent
E: trine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk

Anna Marie Langhoff Nielsen, specialpædagogisk konsulent i VISS
E: anna.marie.langhoff.nielsen@skanderborg.dk

Birte Norlyk, Specialpædagogisk konsulent, VISS
E: birte.norlyk@skanderborg.dk

 

Bestil arbejdspladskursus

Livshistorie

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset