Arbejdspladskursus

Epilepsi og udviklingshæmning

Når du som pædagog arbejder med mennesker med udviklingshæmning, vil du ofte møde borgere, som har epilepsi.

På dette kursus får du en indføring i, hvordan epilepsi kommer til udtryk og behandles i forhold til mennesker med udviklingshæmning. Det kan være svært at vide, hvordan du skal takle borgeren, når denne har anfald, hvad du skal gøre, når anfaldet er overstået - og ikke mindst hvad du skal være opmærksom på for at forebygge anfald. Ofte oplever man, at borgere med epilepsi bliver fejlvurderet, fordi man ikke er opmærksom på, at det kan være epilepsi.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne opnår viden om anfaldstyper og bagvedliggende årsager hertil, så de efterfølgende at kan registrere, takle og forebygge epilepsiske anfald hos mennesker med udviklingshæmning.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

  • Registrere og beskrive og epileptiske anfald
  • Observere anfald
  • Takle og behandle epilepsiske anfald
  • Forebygge anfald
  • Stimulere borgeren hensigtsmæssigt

Indhold
Deltageren vil få en introduktion til forekomst af og årsager til epilepsi og en gennemgang af de forskellige anfaldstyper.

Følgende emner behandles på kurset:

  • Epileptiske anfaldstyper 
  • Behandlinger af epilepsi, akut og forebyggende
  • Anfaldsobservation
  • Beskrivelse og registrering, herunder samarbejde med den lægelige behandling
  • Sammenhængen mellem stimulering og anfald

Form
Oplæg fra underviser, forevisning af film og gerne dialog, hvor deltagerne bidrager.

Målgruppe
Kurset er for dig, som er pædagog eller lignende og til dagligt arbejder med mennesker med udviklingshæmning.

Underviser

Lilli Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lilli.hansen@skanderborg.dk

 

Bestil arbejdspladskursus

Demens og udviklinghæmning

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset