Arbejdspladskursus

Det gode samarbejde – pårørende som medspillere

Det gode samarbejde mellem professionelle og pårørende er centralt for den enkelte borgers trivsel.

Sædvanligvis ophører forældres ansvar og tætte involvering i deres barns liv, når barnet bliver voksen og flytter hjemmefra. Disse vilkår er anderledes for mennesker med udviklingshæmning, da de har brug for tæt involvering, og at andre tager et medansvar for deres liv, efter de er flyttet hjemmefra. Forældre og pårørende må gradvist give slip og overlade en stor del af det daglige ansvar for deres barns trivsel til andre.

Formålet med kurset er at give dig en forståelse for de forskellige parters udgangspunkt for samarbejdet som grundlag for at kunne udvikle samarbejdet i en konstruktiv retning.

Målgruppe
Pædagogisk personale på dag- og døgntilbud for voksne med udviklingshæmning samt pårørende til borgere i disse tilbud. 

Kurset kan tilrettelægges som et arbejdskursus i forhold til pårørende og personale indenfor demensområdet.

 

Underviser

Anna Marie L. Nielsen, specialpædagogisk konsulent
anna.marie.langhoff.nielsen@skanderborg.dk

Bestil arbejdspladskursus

Det gode samarbejde

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset