Arbejdspladskursus

Demens og udviklingshæmning

Når mennesker, der i udgangspunkt har nedsatte kognitive funktioner, udvikler en demenssygdom, stilles krav til en løbende justering af den pædagogiske indsats.

På dette kursus får du indsigt i, hvad demens er – både generelt og i forhold til udviklingshæmning. Du lærer at observere og opdage symptomer hos mennesker med udviklingshæmning, hvilket kan være en udfordring, fordi disse mennesker allerede har et nedsat kognitivt funktionsniveau. Symptomerne kan således være svære at få øje på, og ofte er sygdommen godt i gang, før man får fastslået, at der er tale om demens.

Du bliver introduceret til flere demenssygdommes neuropsykologiske konsekvenser, forskellige observationsmetoder samt pædagogiske overvejelser og tiltag, så du løbende kan justere den pædagogiske indsats og hele tiden kan møde borgeren med passende forventninger og støtte i hverdagen.

Mål
Målet med kurset er at give deltagerne indsigt i, hvad demens er. Deltagerne får indblik i, hvilke generelle symptomer der typisk viser sig, så de efterfølgende kan opdage symptomer hos mennesker med udviklingshæmning og løbende videreformidle observerede forandringer til andre demenskyndige fagpersoner.

Målet er også at give viden om og inspiration til, hvordan man i praksis kan arbejde pædagogisk og rehabiliterende med demensrelaterede tab af funktioner og andre problemstillinger hos denne målgruppe.

For at opfylde disse mål får deltageren mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

 • Opdage og identificere tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning
 • Anvende en systematisk observationsmetode
 • Forstå borgerens adfærd, udtryk og ændrede forudsætninger
 • Justere krav, forventninger og aktiviteter til borgeren løbende
 • Tilrettelægge pædagogiske tiltag, der støtter og stimulerer borgeren i hverdagen
 • Få blik for egne personlige og faglige virkemidlers betydning i samspillet med borgeren

Indhold
Deltageren vil få en introduktion til demens både generelt og specifikt i forhold til udviklingshæmning.

Personer med psykiske/fysiske funktionsnedsættelser bliver som resten af befolkningen i dag gennemsnitligt ældre end tidligere. Især for mennesker med Downs syndrom er der stor risiko for at få Alzheimers sygdom. Fra omkring 45-50 års-alderen menes omkring halvdelen at have udviklet demens, og i 65 års-alderen vil 75-90 % være ramt.

Demens indebærer overordnet set tab af kognitive funktioner, hvilket betyder, at forudsætningerne for at mestre livet gradvist ændres. Dette medfører, at man som medarbejder løbende skal kunne justere den pædagogiske indsats, så personen kontinuerligt mødes med passende forventninger og støtte i hverdagen.

Der vil på kurset blive introduceret til forskellige observationsmetoder, som kan være med til at beskrive de forandringer, der viser sig hos et menneske med udviklingshæmning og demens. Præcise observationer er afgørende i vurderingen af sygdommens art, medicinske muligheder samt tilrettelæggelse af den rette plejemæssige og pædagogiske indsats. Desuden kigges der på pædagogiske metoder til at understøtte indsatsen hos et menneske, der over tid mister færdigheder på grund af en demenssygdom.

Følgende emner behandles på kurset:

 • Hvad er demens?
 • Præsentation af de hyppigst forekomne demenssygdomme, med fokus på Alzheimers sygdom.
 • Hjernens funktioner og mentale processer relateret til demens.
 • Hvilke grundlæggende funktioner forandres ofte ved demens, og hvilken betydning har det?
 • Tilstande, der kan give demenslignende symptomer og forveksles med demens.
 • Udviklingshæmning og demens, herunder Downs syndrom. Særlige opmærksomhedspunkter og symptomer.
 • Observation, registrering, beskrivelse og udredning.
 • Medicinsk behandling samt pædagogiske overvejelser og tiltag. Løbende justering af støtte fx til arousalregulering, sanseintegration, kommunikation, socialt samspil og eksekutive funktioner.
 • ”Det hele menneske” – en relationel og ressourceorienteret tilgang. Den bio-psyko-sociale forståelse danner grundlag for tilgangen til arbejdet med mennesker demens og udviklingshæmning.

Form
Kurset veksler mellem teori, praksiseksempler og dialog.

Målgruppe
Kurset er for dig, som er uddannet inden for det pædagogiske område og arbejder med mennesker med nedsat funktionsevne, der er i fare for at få eller allerede har udviklet en demenssygdom.

Underviser

Lilli Hansen, specialpædagogisk konsulent, VISS
E: lilli.hansen@skanderborg.dk 

 

Bestil arbejdspladskursus

Demens og udviklinghæmning

 

Har du spørgsmål?

Vedrørende arbejdspladskurset