Introduktion - Arbejdspladskurser


Book et arbejdspladskursus hos os, og få kurset skræddersyet til jer!
VISS udbyder kurser som arbejdspladskurser, dvs. kurser, der tilrettelægges og skræddersyes til netop jeres arbejdsplads, så de passer til jeres behov. Kurserne arrangeres på jeres arbejdsplads for alle eller en gruppe medarbejdere, enten som kursus eller som fyraftensmøde. Arbejdspladskurser kan dog også foregå i VISS' lokaler.

På et arbejdspladskursus kobler VISS' konsulenter specialpædagogisk viden og teori tæt sammen med hverdagens praksis for netop jeres personalegruppe, der således får et fælles udgangspunkt for udvikling af det daglige arbejde. Når kurset foregår midt i jeres virkelighed, er det lettere for jer på langt sigt at ændre praksis og få alle medarbejdere involveret.

Forespørgsel om arbejdspladskursus
Hvis du ønsker at forhøre dig om et arbejdspladskursus, kan du finde formular til forespørgsel her:  ARBEJDSPLADSKURSUS

Temabaseret og skræddersyet
Vi udbyder arbejdspladskurser inden for en bred vifte af specialpædagogiske temaer:

Det er vores erfaring, at personalegrupper, der deltager i det samme kursus, har større chance for at implementere det lærte i praksis. Et arbejdspladskursus giver således de deltagende medarbejdere samme vidensplatform at agere ud fra og bidrager til et fælles forståelsesgrundlag, som der kan arbejdes videre fra. Det styrker både fagligheden og sammenholdet blandt medarbejderne og danner grundlag for samarbejde og dialog om emnet i den daglige praksis fremadrettet.

Jeres udbytte
Et arbejdspladskursus giver:

  • Højere faglighed på arbejdspladsen
  • Fælles fagligt fodslag på arbejdspladsen
  • Bedre mulighed for implementering
  • Mulighed for sparring mellem kollegaer
  • Unik kobling mellem teori og daglig praksis på arbejdspladsen 
  • Kompetenceudvikling direkte på jeres arbejdsplads

.

Bestilling og pris

  • For bestilling af et arbejdspladskursus eller spørgsmål, kontakt VISS på tlf. 8794 8030 eller pr. e-mail viss@skanderborg.dk 

  • Prisen for et arbejdspladskursus for op til 25 deltagere er 15.900,- kr. pr. dag, plus transport, køretid og eventuel overnatning.  For enkelte undervisere er der en tillægspris pga. særlige kompetencer.​

 

Alle kurser gennemføres, fysisk eller online - forudsat at der er nok tilmeldte. Se VISS' håndtering af Coronavirus:
COVID-19 

---------------------

Kontakt

T: 8794 8030
E: viss@skanderborg.dk

---------------------

De anbefaler VISS!

”Der er begyndt at dukke borgere op hist og pist med demens, og vi manglede simpelthen viden om området. Vi kontaktede derfor VISS og bestilte et arbejdspladskursus.

Kurset var super godt bygget op, med en tydelig kobling til praksis. Ved selv at være med til at designe kurset får man et langt større udbytte og slipper for alt det irrelevante.

Alt i alt var det et hammer godt kursus!” 
(Aktivitetscentret Bøgeskovgård)