Intro til VISS

VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg, blev etableret i forbindelse med kommunalreformen 2007 i et samarbejde mellem Landsbyen Sølund og Skanderborg kommune.
VISS udspringer af Landsbyen Sølunds kursusafdeling, der har eksisteret siden slutningen af 1980'erne, og som tog udgangspunkt i pædagogisk praksis for mennesker med funktionsnedsættelse. Link Landsbyen Sølund.

Formål

Formålet med VISS er at styrke og udvikle den samlede indsats overfor børn, unge og voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser samt at deltage i den socialfaglige debat.

Værdigrundlag

 • Et humanistisk grundsyn, der bygger på ligeværdighed og respekt for det enkelte menneske
 • Et relationelt perspektiv, der vægter betydningen af alle aspekter af samspil i en given kontekst

Målsætning

Vidensformidling:

 • Udvikle, igangsætte og understøtte læringsprocesser med fokus på viden i forhold til målgruppen
 • Understøtte og udvikle generelle og specifikke socialfaglige tilgange i forhold til målgruppen

Bæredygtighed:

Forum for vidensformidling via:

 • Kurser, efteruddannelser, temadage, konferencer samt særligt tilrettelagte kurser/forløb
 • Konsultation, rådgivning, udredning, vejledning, supervision og processtyring

Opsamling, generering og formidling af viden i forhold til målgruppen via:

 • Udgivelser: artikler, rapporter, bøger m.m.
 • Konsulentopgaver
 • Evaluering, dokumentation og projekter
 • Netværk

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere via:

 • Kommuner og regioner
 • Servicestyrelsen, fx VISO
 • Uddannelsesinstitutioner, fx VIA
 • Forskningsinstitutioner, fx universiteter
 • Internationale institutioner og sammenslutninger: ISNA, Gentle Teaching, EU

Fora for debat via:

 • Konferencer og temadage
 • Egne medier: VISS bladet, nyhedsmails (VISS – viden i fællesskab), hjemmesiden (www.viss.dk)
 • Offentligheden via massemedier som fx fagblade, debatfora, TV, radio
 • Nationalt og internationalt regi gennem: ISNA, Gentle Teaching (forening)
 • Dannelser af og deltagelse i netværk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

VISS

Dyrehaven 10 C

8660 Skanderborg

+45 8794 8030

viss@skanderborg.dk

www.viss.dk

Nyhedsmail

Modtag nyhedsmailen

VISS - viden i fællesskab

Klik og tilmeld dig her

 

Der tages forbehold for fejl og mangler.

Bliver du opmærksom på fejl og mangler på hjemmesiden, vil vi være taknemlige, hvis du kontakter Webmaster