Intro til VISS

Videnscenter Sølund Skanderborg , VISS blev etableret i forbindelse med kommunalreformen 2007 i et samarbejde mellem Landsbyen Sølund og Skanderborg kommune.
VISS udspringer af Landsbyens Sølund kursusafdeling, der har eksisteret siden slutningen af 1980´erne, og som tog udgangspunkt i pædagogisk praksis for mennesker med udviklingshæmning. Link Landsbyen Sølund.

Formål

Formålet med VISS er at styrke og udvikle den samlede indsats overfor børn, unge og voksne med udviklingshæmning og/ eller andre psykiske funktionsnedsættelser (fx mennesker med demens) samt at deltage i den socialfaglige debat.

Værdigrundlag

 • Et humanistisk grundsyn, der bygger på ligeværdighed og respekt for det enkelte menneske
 • Et relationelt perspektiv, der vægter betydningen af alle aspekter af samspil i en given kontekst

Målsætning

Vidensformidling:

 • Udvikle, igangsætte og understøtte læringsprocesser med fokus på viden i fht. målgruppen
 • Understøtte og udvikle generelle og specifikke socialfaglige tilgange i fht. målgruppen

Bæredygtighed:

 • Udvikle og understøtte fagligt bæredygtige¹ tiltag i fht. målgruppen.

    ¹Definition ”faglig bæredygtighed”: En accept af at faglige processer og tiltag er betinget af de givne ressourcer herunder økonomiske, fysiske og faglige rammer.

Mål

Skabe forum for vidensformidling via:

 • Kurser, efteruddannelser, temadage, konferencer samt særligt tilrettelagte kurser/forløb
 • Konsultation, rådgivning, udredning, vejledning, supervision og processtyring

Opsamle, generere og formidle viden i fht. målgruppen via:

 • Udgivelser: artikler, rapporter, bøger m.m.
 • Konsulentopgaver
 • Evaluering, dokumentation og projekter
 • Netværk

Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere via:

 • Kommuner og regioner
 • Servicestyrelsen fx VISO
 • Uddannelsesinstitutioner fx VIA
 • Forskningsinstitutioner: fx Universiteter
 • Internationale institutioner og sammenslutninger: ISNA, Gentle Teaching, EU

Etablere fora for debat via:

 • Konferencer og temadage
 • Egne medier: bladet VISS, nyhedsmails (VISS –noget at tale om), hjemmesiden (www.viss.dk),
 • Offentligheden via massemedier som fx fagblade, debatfora, TV, radio
 • Nationalt og internationalt regi gennem: ISNA, Gentle Teaching (forening)
 • Dannelser af og deltagelse i netværk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

VISS

Dyrehaven 10 C

8660 Skanderborg

8794 8030

viss@skanderborg.dk

www.viss.dk

Nyhedsmail

Ønsker du at modtage

VISS - noget at tale om,

tilmeld dig! Klik her

 

Der tages forbehold

For fejl og mangler. Bliver du opmærksom på fejl og mangler på hjemmesiden vil vi være taknemlige, hvis du kontakter webmasteren Webmaster