Privatlivspolitik - Cookies og personoplysninger, herunder billeder

 

Introduktion

VISS indsamler og bruger cookies og personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, anvender vores services og funktioner på hjemmesiden, når du deltager i vores arrangementer (kurser, efteruddannelser, temadage og konferencer), henvender dig angående vores konsulentydelser (supervision, udredning, faglig sparring mv.), indgår i samarbejde med os eller er i kontakt med os. Disse oplysninger bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold.

Oplysningerne bruges til at vise dig de informationer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og abonnementer, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som fx at fremsende en nyhedsmail. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger og opbevarer oplysningerne, og hvor længe vi gemmer dem.

Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig?

Cookies

VISS’ hjemmeside bruger cookies.

Vi gemmer ikke nogen personlige oplysninger via cookies, og oplysninger om brugeren af hjemmesiden kan ikke spores via cookies. En cookie kan ikke starte et program.

VISS bruger cookies til indsamling af data til statistisk analyse om de besøgendes adfærd. Vi bruger Google Analytics til formålet, hvilket betyder, at de trafikdata (herunder også IP adresser), som disse cookies indsamler, sendes til og gemmes på Googles servere i Danmark.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning). Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer fx kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

VISS indsamler og behandler en række personoplysninger, når du benytter VISS’ hjemmeside eller services. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationer, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af personoplysninger: Navn, telefonnummer, e-mail, cpr-nummer, adresse.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger.

Når du via hjemmesiden foretager tilmelding eller køb af arrangementer, køb af udgivelser, tilmelding til nyhedsmail eller abonnering på vores faglige blad, indsamler VISS relevante og nødvendige personoplysninger som navn, e-mail og cpr-nummer om dig for at tilbyde dig de pågældende ydelser.

Det vil altid fremgå af formularerne, hvilke oplysninger der er valgfrie, og hvilke der er obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med stjerne (*).

Når du samarbejder med os, fx i fælles udviklingsprojekter eller som henvender i aftalte konsulentopgaver, indsamler vi personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail om dig, for at vi kan være i kontakt med dig.

I forbindelse med vores arbejde på socialområdet kan vi med specifikt samtykke også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger om de borgere, vi samarbejder om og med, som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, seksuelle forhold, køn, alder, eller biometriske data.

Når du deltager i evaluering af vores arrangementer eller projekter mv., indsamles oplysninger om organisation, adresse, postnummer, e-mail, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner i forhold til evalueringen - samt dit navn, hvis du ønsker at oplyse dette.

Hvis du i din kontakt med os via vores hjemmeside eller i et samarbejde afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Nyhedsmails
Hvis du abonnerer på nyhedsmailen fra VISS, indsamler og behandler vi dit navn og e-mailadresse for at kunne sende nyhedsmailen til dig. Vi bruger ikke dine oplysninger til andre formål. Dit navn og din e-mailadresse behandles, så længe du er tilmeldt nyhedsmailen, og slettes således ved afmelding.
Vi anvender tredjepartsløsninger, www.bleau.dk, til at fremsende nyhedsmails, og de vil i disse tilfælde få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Tilmelding til og køb af arrangementer og udgivelser
Hvis du tilmelder dig og køber arrangementer (kurser, efteruddannelse, temadage og konferencer) eller køber udgivelser via vores hjemmesider, så indsamler og behandler vi dine personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, organisation, adresse og eventuelt cpr-nummer.

Evalueringer af arrangementer eller projekter
Hvis du deltager i evalueringer, som vi foretager som en del af et arrangement (kursus, efteruddannelse, temadag eller konference) eller et projekt i VISS-regi, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og eventuel tredjepart. Vi gør altid opmærksom på evalueringens formål, og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Undersøgelserne kan være anonyme. I forbindelse med evaluering anvender vi en tredjepartsløsning, www.enalyzer.com, der her kun vil få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Henvendelser om konsulentydelser
I forbindelse med henvendelser om konsulentydelser, herunder test, udredning, supervision, faglig sparring o.l., vil VISS indsamle og behandle personoplysninger på de personer, ydelsen er rettet imod.  

Afhængigt af formålet med ydelsen kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, familieforhold, seksuelle forhold, socioøkonomiske data eller biometriske data. Vi gør altid opmærksom på formålet med indhentningen af personoplysninger forud for din deltagelse, og du vil blive bedt om samtykke forud for deltagelsen.

Når du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente informeret samtykke. I forbindelse med konsulentydelserne anvender vi en tredjepartsløsning, www.sbsys.dk, der her kun vil få overdraget de personoplysninger, som databehandles for os.

Jobansøgninger
Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler vi dem med henblik på en eventuel ansættelse. Ansøgninger i forbindelse med et stillingsopslag gemmes op til 3 måneder, efter at stillingen er besat, mens uopfordrede ansøgninger gemmes i 6 måneder. I forbindelse med rekruttering anvender vi en tredjeparts-løsning, www.signatur.dk, der her kun vil få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Samarbejde med VISS
Hvis du indgår i et samarbejde med os, fx i forbindelse med en opgave (undervisningsforløb, konsulentopgaver, …) eller et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler kontaktoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer og e-mail. I forbindelse med vores arbejde på socialområdet kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, familieforhold, seksuelle forhold, socioøkonomiske data eller biometriske data om borgere, og vi vil her altid bede om et specifikt samtykke.

Fotos og videooptagelser
Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores virke i forbindelse med arrangementer, opgaver og projekter. Hvis du opholder dig på VISS’ adresse eller deltager i VISS’ arrangementer kan du derfor være med på foto eller video. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør foto eller video til et aftalt formål, der specifikt afbilleder dig (portrætbilleder). Vi forbeholder os retten til at publicere fotos eller videooptagelser, der dokumenterer grupper og situationer (situationsbilleder). Nogle gange benytter vi også professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret foto eller video til brug i fx udgivelser, virale videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke, før materialet bliver offentliggjort.

Cookies og trafikdata
Det er en forudsætning for at bruge VISS’ hjemmeside eller services, at der oprettes cookies. Du bliver derfor bedt om dit samtykke til at oprette cookies, når du bruger VISS’ hjemmeside eller services. Vi indsamler cookies og trafikdata om, hvordan du navigerer på vores hjemmeside og benytter vores services, med henblik på at forbedre disse og føre statistik. Cookies oprettet på dine enheder skal du selv slette.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til gældende Lovgivning, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Vi behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Derefter vil vi slette eller i nogle tilfælde anonymisere dine personoplysninger. Vi kontrollerer regelmæssigt, om vi har personoplysninger, der skal slettes. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, vil dog variere, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, hos vores tredjeparts hostingfirma i Danmark samt hos www.skanderborg.dk, der håndterer vores e-mails, herunder sikker e-mail. Herudover behandler vi persondata på vores krypterede computere og på vores krypterede mobile enheder.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten hjemmeside, servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og disse opdateres løbende for at forhindre eventuelle sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder er krypterede og kræver adgangskoder for blive benyttet.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og din persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og Datatilsynet.

Hvordan får du adgang til de oplysninger, vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i dem.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med mindre vi er forpligtet til at fortsætte behandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, med mindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt, i henhold til gældende Lovgivning.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: viss@skanderborg.dk.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, fx Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Tredjeparter

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af www.viss.dk, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter (se nedenfor) i det omfang, disse oplysninger er kendte. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Tredjeparter” nedenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af indhold.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Websitet indeholder cookies fra følgende tredjeparter:

Udbyder: Google Analytics
Formål: Bruges til at måling af trafikken på www.viss.dk.
Fravælg: Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Udbyder: www.enalyzer.com
Formål: Bruges til evaluering af arrangementer.

Udbyder: www.bleau.dk
Formål: Bruges til drift af hjemmeside, administrering og udsendelse af nyhedsmails

Udbyder: www.signatur.dk
Formål: Bruges til administrering og modtagelse af ansøgninger i forbindelse med rekruttering.

Udbyder: www.skanderborg.dk  
Formål: Bruges til e-mailsystemet, herunder sikker e-mail

Ændring i privatlivspolitikken

Vores privatlivspolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Eventuelle ændringer af privatlivspolitikken vil blive slået op på hjemmesiden; hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en mere uddybende meddelelse via e-mail, såfremt vi har dine kontaktoplysninger. Hvis privatlivspolitikken ændres på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder seneste version på www.viss.dk/ privatlivspolitik.

Udgiver - Ejeroplysninger

Websitet ejes og publiceres af:

VISS, Videnscenter Sølund Skanderborg – en afdeling under Landsbyen Sølund
Dyrehaven 10C
8660 Skanderborg
T: 8794 8030
E: viss@skanderborg.dk

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til dine personoplysninger eller har andre spørgsmål, eller hvis du ønsker, at vi sletter personoplysninger om dig, kan du altid kontakte os her:

T: 8794 8030
E: viss@skanderborg.dk


Gældende lovgivning pr. 25. maj 2018