Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

I henhold til Persondataforordningen skelnes overordnet mellem følgende typer af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger: Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til bestemte personer, også selv om dette forudsætter kendskab til et personnummer, registreringsnummer eller lignende. Også oplysninger i form af fx et billede eller et fingeraftryk er personoplysninger. De personoplysninger, der ikke falder ind under kategorien ”følsomme personoplysninger”, kan kaldes ”almindelige personoplysninger”. Almindelige personoplysninger kan fx være identifikationsoplysninger som fx navn og adresse, køn, alder, oplysninger om økonomiske forhold, CPR-nummer, e-mailadresse eller andre lignende ikke-følsomme oplysninger.  

Almindelige personoplysninger er ikke følsomme. Informationerne kan dog stadig blive brugt til at identificere en person, og muligvis forbinde dem med følsom information og dermed kompromittere beskyttelsen af den registrerede (borgeren).

Følsomme personoplysninger: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse (ikke nationalitet), politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Person følsomme data er informationer, der går helt tæt på dig som menneske. Du skal være opmærksom, når du behandler den type af personoplysninger.

Du skal altid behandle følsomme personoplysninger i overensstemmelse med den lovgivning, der gør sig gældende for følsom information, ligegyldigt om det gælder borgere eller dine kolleger.

Særligt vedrørende CPR-nummer

CPR-nummeret betragtes ikke som følsom personoplysning, men behandles som udgangspunkt som følsom. Personfølsomme data er informationer, der går helt tæt på dig som menneske. CPR-nummer betragtes ikke som følsom personoplysning, men behandles som udgangspunkt som følsom.

I Persondataforordningen fremgår ingen regler for data, der klassificeres som nationale identifikationsnumre (i Danmark CPR). Forordningen giver de enkelte lande mulighed for selv at fastsætte regler herom.

I henhold til Skanderborg Kommunes Uddybende IT sikkerhedsregler, stk. 8.2.1 Klassifikation af information, skal informationer og data klassificeres, som følger:

Ikke fortrolige data: Skal forstås som offentlige data. Materiale, der frit må udleveres til offentligheden.

Fortrolige data: Informationer, der er vigtige for kerneområdet i forretningen. Høj tilgængelighed og stor integritet er kritisk, uanset hvilket fortrolighedsniveau, der i øvrigt kræves.

Under Privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger og opbevarer oplysningerne, og hvor længe vi gemmer dem.