Kan du udfordre det specialpædagogiske område med fokus på udviklingshæmning? (genopslag)

Er du vild med at skabe de bedste forudsætninger for mennesker med nedsat funktionsevne og de medarbejdere, der varetager omsorg og udvikling i forhold til disse?

VISS søger en psykologisk/specialpædagogisk konsulent, der brænder for at give de sundhedsfaglige og pædagogiske medarbejdere de bedste muligheder for at skabe fagligt stærke og omsorgsfulde udviklings- og læringsmiljøer for børn/unge og voksne med funktionsnedsættelser.

Vi søger en psykologisk eller specialpædagogisk konsulent, som har fagligheden i orden, kan bevæge sig i praksis, har modet til at tænke ud af boksen, er engageret og kan tage fat og ikke mindst arbejde sammen med andre.

Du skal være medskabende i udviklingen og driften af VISS. Det skal du være med til gennem undervisning, supervision, sparring, udredning og rådgivning, gruppeforløb, samt formidling via webinarer, artikler og podcast.

Du skal indgå i tætte samarbejdsrelationer med dine kolleger i VISS, hvor vi arbejder i teams, men også med VISO-konsulenter i Socialstyrelsen, medarbejdere og ledere i Landsbyen Sølund og rundt omkring i de forskellige regioner og kommuner i Danmark.

Uddannelsesmæssig baggrund
Du har en uddannelsesmæssige baggrund på kandidatniveau eller en uddannelse som fx socialrådgiver, socialpædagog, folkeskolelærer eller ergoterapeut med efteruddannelse på området. Derudover er det et krav, at du har væsentlig erfaring fra praksis.

Vi lægger vægt på, at du

 • har solid viden om faglige tilgange og metoder med relevans for mennesker med nedsat funktionsevne
 • har flere års erfaring fra praksis med mennesker med nedsat funktionsevne
 • har erfaring med supervision og/eller faglig sparring
 • har viden om og erfaring med udredning af borgere og rådgivning af medarbejdere, ledere, samt pårørende
 • har undervisningserfaring og gerne formel undervisningskompetence
 • har konsulenterfaring som VISO-specialist
 • har erfaring med at styre processer, herunder udviklingsprocesser
 • er god til at planlægge og kan formulere dig på skrift
 • er fagligt ambitiøs og kan kommunikere i øjenhøjde
 • har erfaring med at skrive artikler og kommunikere budskaber til fagpersoner og bredere målgrupper

Som kollega og medarbejder lægger vi vægt på, at du

 • kan tage initiativ og selvstændigt styre og være i processer  
 • kan indgå i forskellige samarbejdsrelationer
 • har styr på dig selv og samtidig kan være følelsesmæssigt nærværende, imødekommende og samvittighedsfuld
 • tager ansvar og er god til at planlægge, prioritere og fokusere på opgaven, samtidig med at du kan udvise fleksibilitet
 • er nysgerrig og kan stå på din egen faglighed, samtidig med at du både kan lade dig udfordre på din praksis og kan udfordre andres praksis
 • kan håndtere et arbejdsfelt med mange meninger

Vi er en organisation i udvikling
I Videnscenter Sølund Skanderborg, VISS, er vi ambitiøse med vores faglighed. Vi tilstræber at støtte de fagpersoner, der arbejder med mennesker med nedsat funktionsevne, i at tage afsæt i det enkelte menneske.

VISS er en del af Landsbyen Sølund under Skanderborg Kommune og er delvis indtægtsdækket. Vi er i en kontinuerlig udviklingsproces med fokus på at løse kerneopgaven, som består i:

 • at understøtte en professionel, kvalificeret og effektiv opgaveløsning
 • at generere ny viden og viderudvikle pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer

Vi er organiseret i teams, hvor vi bl.a. arbejder med faglig sparring og supervision, men også med udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelser.

De enkelte teams er tilknyttet forskellige områder i Landsbyen Sølund samt aktivitetstilbuddet, hvor vi i samarbejde med lederne bidrager til den faglige udvikling.

Det praktiske
Stillingen på 37 timer ønskes besat pr. 1-9-2021, men vi er også parat til at vente på den rette kandidat.

Arbejdspladsen er i VISS, Landsbyen Sølund, Skanderborg Kommune, med en del rejseaktivitet i Danmark. Du forventes at stille din egen bil til rådighed.

Løn- og ansættelsesmæssige vilkår efter gældende overenskomst.

Du kan finde flere oplysninger om VISS på www.viss.dk og om Landsbyen Sølund på www.solund.dk.

Du er velkommen til at besøge arbejdspladsen efter aftale. Spørgsmål til stillingen bedes rettet til VISS’ leder, Jette Lorenzen, på tlf. 2164 5285 eller mail: jette.lund.lorenzen@skanderborg.dk.

Ansøgningsfrist - Ansøgningslink
Hvis du kan se dig selv i stillingen, bedes du sende din ansøgning med cv og uddannelsesbeviser via dette link: 

ansøgningsskema

Vi behandler ansøgningerne efterhånden, som de kommer ind, der er derfor ikke en officiel ansøgningsfrist.  

Der vil blive gennemført samtaler i to runder, imellem de to samtalerunder vil der indgå en personlighedstest.