VISS søger konsulent med en stærk faglig profil

Har du en solid teoretisk viden om og stor praktisk erfaring med arbejde i relation til mennesker med nedsat funktionsevne?
Vil du være med til at understøtte og udvikle nye faglige tilgange til pædagogisk praksis?
Så er du måske den, vi søger!

Da en af vores specialpædagogiske konsulenter går på pension efter mange års ansættelse i Videnscenter Sølund Skanderborg, VISS, søger vi en konsulent, som kan løse konsulentfaglige opgaver, har erfaring med VISO-sager, og som kan varetage uddannelsesforløb på højt niveau.

Jobbet
Stillingen retter sig både mod undervisnings-, konsulent- og supervisionsopgaver i såvel Landsbyen Sølund, i Skanderborg Kommune, som i resten af landet.

Opgaven i Landsbyen Sølund er primært ift. det pædagogiske personale bl.a. i form af undervisning, faglig sparring og supervision, mens opgaven i det øvrige Danmark primært drejer sig om afholdelse af kurser både på VISS og på arbejdspladser samt specialistopgaver ift. VISO – du kan læse mere om VISO på https://socialstyrelsen.dk/viso.

Derudover indebærer stillingen, at du er opsøgende ift. til ny viden, og at du har flair for og lyst til at formidle denne via artikler og projekter, som deles på hjemmesiden www.viss.dk, sociale medier og i VISS-bladet.

Din faglige baggrund

 • du er uddannet psykolog, eller du har en socialfaglig/sundhedsfaglig baggrund som fx socialpædagog, ergoterapeut, socialrådgiver, folkeskolelærer eller lignende, suppleret med en efteruddannelse på akademisk niveau

 • du har solid viden om faglige tilgange og metoder med relevans for mennesker med nedsat funktionsevne herunder fx neuropædagogik, neuroaffektiv udvikling, sanseintegration m.v.

 • du har flere års erfaring fra praksis med mennesker med nedsat funktionsevne, og du har erfaring med supervision og/eller faglig sparring

 • du har viden om og erfaring med udredning af borgere og rådgivning ift. medarbejdere, ledere og pårørende

 • du har erfaring med at undervise

 • du har erfaring med at styre processer, herunder mødeledelse

Din personlighed er præget af, at

 • du er fagligt ambitiøs og kan kommunikere i øjenhøjde

 • du evner både at arbejde selvstændigt med opgaver og sammen i et team

 • du er robust samtidig med, at du kan være følelsesmæssigt nærværende, imødekommende og samvittighedsfuld i det gennemgående relationelle arbejde med mennesker

 • du tager ansvar og er god til at planlægge dine opgaver og din arbejdstid samtidig med, at du er fleksibel

Vi er en organisation i udvikling
I Videnscenter Sølund Skanderborg, VISS, er vi ambitiøse med vores faglighed. Vi tilstræber at støtte de fagpersoner, der arbejder med mennesker med nedsat (fysisk og psykisk) funktionsevne, i at arbejde med afsæt i det enkelte menneske.

VISS er en del af Landsbyen Sølund under Skanderborg Kommune, men er delvis indtægtsdækket. Vi er i en kontinuerlig udviklingsproces med fokus på at løse kerneopgaven, som består i:

 • at understøtte en professionel, kvalificeret og effektiv opgaveløsning

 • at generere ny viden og viderudvikle pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer

Vi er organiseret i teams, hvor vi bl.a. arbejder med faglig sparring og supervision, men også med udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelser.
De enkelte teams er tilknyttet forskellige områder i Landsbyen Sølund samt aktivitetstilbuddet, hvor vi i samarbejde med lederne bidrager til den faglige udvikling.

Gentle Teaching er værdigrundlaget i Landsbyen Sølund, du kan læse mere herom på hjemmesiden: https://viss.skanderborg.dk/VIDEN/Vidensordbogen/Dokumentation/Gentle-Teaching-(GT).aspx.

Det praktiske
Stillingen på 37 timer ønskes besat senest den 1. november 2020.

Arbejdspladsen er i Landsbyen Sølund, Skanderborg Kommune, med en del rejseaktivitet i Danmark. Du forventes at stille din egen bil til rådighed.
Løn- og ansættelsesmæssige vilkår efter gældende overenskomst.

Du kan finde flere oplysninger om VISS på www.viss.dk og om Landsbyen Sølund på www.solund.dk.

Du er velkommen til at besøge arbejdspladsen efter aftale. Spørgsmål til stillingen bedes rettet til VISS’ leder, Jette Lorenzen, på tlf. 8794 8034 eller mail: jette.lund.lorenzen@skanderborg.dk.

Ansøgningsfrist: Vi venter gerne på den rette kandidat og lukker opslaget, når denne er fundet.

Ansøg her: Send din ansøgning pr. mail til leder af VISS Jette Lorenzen på adressen jette.lund.lorenzen@skanderborg.dk

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.   

Uopfordret ansøgning

illustration

VISS har for øjeblikket ingen ledige stillinger, men du er velkommen til at sende en kortfattet uopfordret ansøgning og dit cv til viss@skanderborg.dk.  

Når du sender os en uopfordret ansøgning, giver du samtidig dit samtykke til, at vi opbevarer din ansøgning i 6 måneder.

Læs nærmere i vores Privatlivspolitik