Trine Lilliendahl Hansen

Præsentation af konsulent i VISS: 
Trine Lilliendahl Hansen

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Trine Lilliendahl Hansen. Jeg er uddannet pædagog, har et diplom i specialpædagogik samt en master i specialpædagogik fra DPU. Jeg har været ansat som specialpædagogisk konsulent i VISS siden oktober 2012.

Før min tid som konsulent i VISS har jeg i en lang årrække arbejdet som pædagog inden for specialområdet, fx som hjemmevejleder i et §85 tilbud til voksne med ADHD og/eller øvrige udviklingsforstyrrelser samt udsatte voksne, hvor jeg også har været medskaber af et tilbud om psykoedukation til borgerne og deres pårørende. I min tid som pædagog og sideløbende med mit studie på DPU har jeg udviklet forskellige metoder til opkvalificering af den specialpædagogiske intervention og metodisk refleksion over praksis.

Derudover har jeg mange års specialpædagogisk praksiserfaring med børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser fra både dagtilbud og døgntilbud, hvilket har givet mig mange erfaringer og kompetencer, som er nyttige i jobbet som specialpædagogisk konsulent.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
I VISS har jeg mangeartede opgaver. Dels underviser jeg på vores neuropædagogiske efteruddannelse, og jeg underviser ligeledes på forskellige kurser, temadage og ved arbejdspladskurser med specifikke fagtemaer. Derudover tilbyder jeg rådgivning, faglig sparring og udredningsforløb – både her på Sølund og rundt i landet. Endvidere er jeg VISO-specialist, hvor opgaven består i at yde rådgivning og udredning til fagfolk og borgere, når der behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Min mange års specialpædagogiske praksiserfaring koblet med mine efteruddannelser har skærpet mine evner i forhold til at kunne teoretisere over praksis og identificere problemstillinger og handlemuligheder i praksis. Jeg har derfor særligt specialiseret mig i forhold til udredninger, temadage, undervisning og arbejdspladskurser, der alle har en forankring i praksis.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Som konsulent kommer jeg rundt i hele landet og oplever mange forskellige borgere, praksisser, kulturer og metoder. Jeg synes, det er rigtig interessant at være undersøgende på de mange forskellige perspektiver, som en problemstilling kan indeholde. Det ligger mig meget på sinde at værne om og vægte betydningen af medborgerskab, borgerens ret til medbestemmelse og indflydelse på eget liv. Dette forsøger jeg at imødekomme, når jeg i samarbejde med medarbejderne omkring en pædagogisk problemstilling skaber rum for refleksion og forståelse for borgerens adfærd og handlinger. Jeg finder det yderst meningsfuldt at bidrage til, at alle aktører samarbejder om at øge borgerens mulighed for aktiv medvirken i eget liv og øget livskvalitet.