Søren Lytzau

Præsentation af konsulent i VISS: 
Søren Lytzau

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Søren Lytzau. Jeg er uddannet fysioterapeut og kandidat i pædagogisk sociologi, og jeg har været ansat i Landsbyen Sølund siden marts 2009. I december 2015 blev jeg ansat i en ny stilling som udviklingskonsulent i Landsbyen Sølund med tilknytning til VISS.

Faglige interesseområder
Fagligt er jeg præget af min sundhedsfaglige baggrund som fysioterapeut, hvor viden om og indsigt i kroppens anatomi og fysiologi er i centrum, men hvor selve det behandlende element er afhængigt af pædagogiske og psykologiske metoder.

Med udgangspunkt i dette er jeg specielt interesseret i, hvordan man med forskellige pædagogiske tilgange og metoder kan skabe rammerne for en mellemmenneskelig relation, som kan understøtte såvel sundhedsfagligt som pædagogiske arbejde hos særligt udsatte borgere.

Jeg er stor tilhænger af systematik og dataindsamling i det pædagogiske arbejde og mener, at relevant dokumentation er en forudsætning for at øge kvaliteten af den pædagogiske indsats hos borgeren.

Opgaver i Landsbyen Sølund og VISS
Mine arbejdsopgaver består primært af opgaver vedrørende dokumentation i Landsbyen Sølund herunder udvikling, implementering og evaluering af forskellige metoder og redskaber til dokumentation af den pædagogiske indsats hos borgeren. Som led i dette varetager jeg undervisning og vejledning af medarbejdere og ledere samt fungerer som samarbejdspartner for eksterne aktører.

Sekundært arbejder jeg med sanseintegration og snoezelen som pædagogisk metode samt med naturen som pædagogisk rum.