Lotte Avnby

Præsentation af konsulent i VISS: 
Lotte Avby

Hvad er din faglige baggrund?
Jeg hedder Lotte Avnby, er læreruddannet og har arbejdet med specialundervisning i 22 år, primært inden for autisme. Derudover har jeg arbejdet som afdelingsleder, vejleder og kursuskoordinator. Jeg har grunduddannelsen i tegnsprog, TEACCH-kursus, arbejdsmiljøuddannelsen og er uddannet konflikthåndteringsinstruktør.

Jeg har siden juli 2018 været ansat som specialpædagogisk konsulent i VISS.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
Mine opgaver er mangeartede og forskellige og dækker over: VISO opgaver, undervisning på VISS’ neuropædagogiske efteruddannelse, planlægning og afholdelse af temadage, oplæg og særligt tilrettelagte kurser til arbejdspladser samt afholdelse af VISS’ kurser. Derudover har jeg forskellige sparrings- og udredningsforløb internt på Sølund og rundt omkring i landet.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Jeg har en stor og bred erfaring med autisme og har arbejdet med mange forskellige udviklingsniveauer inden for området. Jeg har altid, med fokus på det enkelte menneske, udviklet og tilrettelagt en særlig og individuel pædagogik, der tager udgangspunkt i netop borgerens behov, trivsel og mulighed for udvikling.

Betydningen af kommunikation med borgeren har været særlig vigtig for mig, og jeg har vægtet at finde den rette løsning eller det rette redskab til at støtte og styrke det kommunikative samspil. Samtidig har jeg altid haft stor fokus på den enkeltes mulighed for at skabe sig overblik og forudsigelighed, og visuel tydelighed har været et af mine vigtigste redskaber. Herigennem har den enkeltes mulighed for selvstændighed været et vigtigt nøgleord for mig.

Jeg har arbejdet en del med problemskabende adfærd og har altid været undersøgende i forhold til de bagvedliggende årsager til de reaktioner, jeg har mødt fra borgeren. Det har været vigtigt for mig at forsøge at tilpasse omverdenens krav og forventninger til et ”sprog” og et niveau, borgeren kan honorere, samt så vidt muligt at kompensere for de udfordringer, han eller hun måtte have.

I min tid som leder har jeg haft fokus på medinddragelse og ejerskab og har vægtet synligheden i de opgaver, der skal løses. Det kommer mig til stor gavn i mit arbejde på VISS, da jeg oplever, at det er nogle af de processer, der er med til at sikre, at samarbejdet omkring en borger lykkedes, og at løsninger og indsats bliver til virkelighed. Samlet set har min erfaring givet mig en bred vifte af redskaber og idéer til løsning af de pædagogiske problemstillinger, jeg møder i mit arbejde på VISS.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Jeg er glad for muligheden for at bruge min praktiske erfaring i mødet med personale, pårørende og ledelse rundt omkring i landet. Jeg kan lide fordybelsen i forhold til den enkelte borger, der giver mulighed for en grundig udredning, og jeg værdsætter samarbejdet i forbindelse med udviklingen af den rette pædagogiske intervention.

Jeg har meget på hjertet i forhold til den enkeltes trivsel og udvikling. I mit arbejde som underviser får jeg mulighed for at planlægge, udvikle og tilrettelægge forskellige kurser og temadage, hvor jeg kan formidle den viden og erfaring, jeg har. Jeg forsøger at bringe deltagernes hverdag i spil og supplerer viden med hverdagseksempler og idéer. Jeg oplever, at læringen er størst, og at min undervisning lykkedes, når teori og praksis går op i en højere enhed og bliver omsættelig for deltagerne.