Johanne Pontoppidan

Præsentation af konsulent i VISS: 
Johanne Pontoppidan

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Johanne Pontoppidan. Jeg er uddannet pædagog og efteruddannet i neuropædagogik og sanseintegration. Derudover har jeg gennemført en Kempler-uddannelse i tværfagligt samarbejde og har taget kurser i blandt andet: ADHD, Autisme, Tegn-Til-Tale, Visibel Learning, KAT-kassen, Mundmotorik og Børn og bevægelse. Jeg har altid arbejdet inden for specialområdet og har primært beskæftiget mig med børn og unge med autisme, ADHD eller varige og betydelige funktionsnedsættelser. Jeg startede mit arbejdsliv i specialbørnehave, var siden på specialskole og har senest været distriktspædagog på BUA. I 2019 blev jeg ansat som specialpædagogisk konsulent hos VISS.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
I VISS løser jeg en række forskellige opgaver. Blandt andet underviser jeg på VISS’ neuropædagogiske og sanseintegratoriske efteruddannelser samt på kurser, arbejdspladskurser og temadage. Derudover tilbyder jeg rådgivning, faglig sparring, supervision og udredningsforløb rundt om i landet og i Landsbyen Sølund. Endvidere er jeg VISO-specialist, hvor opgaven består i at yde rådgivning og udredning til borgere og fagfolk, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Mennesker, læring og udvikling har været omdrejningspunktet i hele mit arbejdsliv. Jeg har altid haft fokus på den enkelte borgers forudsætninger og udviklingspotentiale og har brændt for at udvikle og tilrettelægge en individualiseret pædagogik, der tager udgangspunkt i dette. Jeg har en struktureret tilgang til det pædagogiske arbejde, og det at få de mange parametre omkring den enkelte borger til at smelte sammen er for mig vigtigt. Jeg vægter det tætte samarbejde med borger, borgers nære relationer, personaler og tværfaglige partnere højt, for det er i samspillet, at man kommer rundt om og forstår det hele menneske. Jeg har erfaring med mennesker med problemskabende adfærd og er altid nysgerrig på, hvad der ligger bag ved adfærden. Det at se på konteksten og tilpasse krav og forventninger til den enkelte borgers forudsætning er vigtige elementer for mig. Pædagogisk udviklingsarbejde og formidling er en integreret del af mit arbejde, hvor mit omdrejningspunkt har været at kunne omsætte teori til praksis.

Samlet set har den erfaring, som jeg har tilegnet mig gennem tiden, givet mig en bred vifte af kompetencer og en stor faglig pædagogisk værktøjskasse til at løse mange af de pædagogiske problemstillinger, som jeg møder i mit daglige arbejde hos VISS.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Det mest interessante ved mit arbejde hos VISS er den proces, der består i at identificere løsningsmodeller og samle brikkerne i en problematik for på den baggrund at komme frem til en fælles forståelse. Et vigtigt aspekt ved mit arbejde som konsulent er at skabe et tillidsfuldt og trygt rum i mødet med borger og personale, hvilket er forudsætningen for en god relation og dermed et godt samarbejde. Som konsulent på VISS trives jeg med muligheden for at arbejde med en bred vifte af opgaver med store faglige udfordringer. Samtidig drager jeg nytte af et godt og fagligt fællesskab, hvor vidensdeling er en selvfølge, og hvor vidensformidling har en central plads. På VISS er der basis for at arbejde i dybden, samt udvikle og implementere nye pædagogiske redskaber, både internt og i fælleskab med borger og personale.

Til sammen gør alle disse forhold, at mit arbejde på VISS er både interessant og givende.