Christina Gundgaard Pedersen

Præsentation af konsulent i VISS: 
Christina Gundgaard Pedersen

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Christina Gundgaard Pedersen. Jeg er autoriseret psykolog med en ph.d. i sundhedspsykologi. Jeg har endvidere en 3-årig terapeutisk efteruddannelse i somatisk psykologi (herunder kropsterapi) og afslutter den 3-årige kliniske specialistgrad som sundhedspsykolog i efteråret 2018. Jeg blev ansat som psykologisk konsulent i VISS og Landsbyen Sølund i marts 2017.

Jeg har arbejdet og arbejder fortsat bredt inden for psykologiens hovedfagfelter – klinisk psykologi, organisationspsykologi og pædagogisk psykologi – med specialisering i sundhedspsykologi. Sundhedspsykologien er en disciplin, der beskæftiger sig med fremmelse og bevarelse af fysisk og psykisk sundhed, og som praktiseres både i forhold til den enkelte og på organisationsniveau. Inden for sundhedspsykologien beskæftiger man sig endvidere med betydningen af psykosociale faktorer for sundhed og sygdom samt psykosociale følgevirkninger af sygdom.

Inden for det kliniske område beskæftiger jeg mig med terapi og neuropsykologiske udredninger af unge og voksne, herunder ofte mennesker med forskellig grad af intellektuel funktionsnedsættelse, psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Organisationspsykologisk og pædagogisk psykologisk beskæftiger jeg mig med supervision, rådgivning, forandringsprocesser og undervisning. Herudover arbejder jeg med forskningsrelaterede opgaver i form af evalueringer tilpasset individuelle problemstillinger samt formidling af forskningsbaseret viden. Jeg søger i mit arbejde at skabe stemninger, der bidrager til nærvær og trygge forandringsprocesser samt et grundigt og tillidsfuldt udrednings-, supervisions- og terapiarbejde.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
Som VISO-specialist udfører jeg neuropsykologiske udredningsopgaver inden for kognition, personlighed, psykiatri og sundhed. Derudover udfører jeg supervision og samtaler både individuelt og i grupper, blandet andet med fokus på stressforebyggelse og håndtering. Jeg underviser aktuelt i, hvordan man som fagperson tager vare på sig selv i relationsarbejdet. Herudover underviser jeg på Gentle Teaching (GT) mentoruddannelsen i Landsbyen Sølund samt i andre relevante emner, der løbende opstår. Jeg arbejder desuden med tiltag omhandlende praksisnær evaluering samt skriftlig og mundtlig formidling, herunder aktuelt bogskrivning.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Mine kernekompetencer ligger inden for helhedsorienterede neuropsykologiske udredninger i forhold til komplekse problemstillinger samt rådgivning og supervision i den forbindelse. Klinisk arbejder jeg primært ud fra en eklektisk tilgang med inddragelse af relevante redskaber og teknikker fra mange psykoterapeutiske retninger, men jeg har speciale i en kropsterapeutisk tilgang. Herudover ligger mine kernekompetencer inden for praksisnær evaluering og forskning samt formidling på forskellige niveauer heraf.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Der er mange interessante, udfordrende og afvekslende aspekter ved arbejdet på VISS. Dette gælder blandt andet de yderst specialiserede problemstillinger, der opstår på et bosted som Sølund. Problemstillinger jeg endvidere møder rundt om i landet som VISO-konsulent. Det er ligeledes spændende at være med til at udvikle og implementere nye tiltag, der kan fremme trivsel blandt medarbejdere og beboere samt bidrage til øget faglighed i en allerede faglig stærk organisation. Jeg har stor glæde af at arbejde sammen med så mange dygtige, varme og opfindsomme fagpersoner, som jeg møder i min dagligdag, både som kollega og som supervisor.