Camilla Grann

Præsentation af konsulent i VISS: 
Camilla Grann

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Camilla Grann, og jeg er ansat i VISS den 1-9-2020. Jeg er uddannet socialrådgiver og begyndte mit arbejdsliv på myndighedsområdet, hvor der var fokus på handicapkompenserende ydelser og hjælpeforanstaltninger til familier til børn med handicap. Jeg har også erfaring som familiebehandler, hvor min opgave var at øve forældre i at ændre tænkning fra ”almindelig opdragelse” til specialpædagogik ift. deres børn med funktionsnedsættelser, men også krisesamtaler ift. deres nye livssituation. De seneste 12 år har jeg arbejdet på familieplejeområdet med supervision og undervisning til plejefamilier, som modtager børn med funktionsnedsættelser. Jeg har forskellige efteruddannelser i supervision, neuropædagogik og psykoterapi. Fælles for mine erfaringer er, at de alle er inden for børneområdet, så med min ansættelse i VISS skal jeg udforske nyt land på voksenområdet.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
I VISS er der mange spændende opgaver. Jeg underviser blandt andet på introkurserne i neuropædagogik og sanseintegration, ligesom jeg afvikler arbejdspladskurser og temadage. Derudover tilbyder jeg rådgivning, faglig sparring og supervision både i Landsbyen Sølund og i resten af landet. Endelig er jeg VISO-specialist, hvor opgaven består i at yde rådgivning og udredning, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Jeg er optaget af at forstå menneskers adfærd. Den adfærd jeg ikke forstår, er særlig spændende. Al adfærd er kommunikation, så det store spørgsmål er altid: ”Hvad vil dette menneske mon fortælle mig med denne adfærd”? Alle, der arbejder med denne målgruppe ved, at det er lettere sagt end gjort at besvare dette spørgsmål. Derfor er det vigtigt for mig, at de professionelle går på opdagelse sammen, så alle kan bidrage med forskellige perspektiver.

Derudover er jeg optaget af pårørendeperspektivet. Jeg har en datter på 12 år med en sjælden genfejl og deraf følgende udviklingshæmning i middelsvær grad. Det betyder, at jeg møder ”systemet” som både fagperson og pårørende, hvilket jeg oplever som en stor force i arbejdet med målgruppen. Jeg har et stort netværk af forældre til børn med handicap, som hele tiden minder mig om, hvordan mennesker mestrer deres livsvilkår forskelligt. Også i denne sammenhæng bliver jeg optaget af adfærd. Når samarbejdet med pårørende er udfordrende, hvad er det så, at man som professionel ikke har forstået endnu? Hvad ligger mon bag de pårørendes handling, ord og adfærd?

Endelig har jeg gennem flere år beskæftiget mig med livshistorier og er optaget af, hvordan arbejdet med livshistorier gør en forskel som identitetsstøtte redskab for borgeren og samtidig minder personalet om borgenes levede liv, værdier, håb, drømme og intentioner. Livshistoriearbejdet kan medvirke til, at evnen til mentalisering og empati øges, og at vi bedre forstår de mennesker, vi arbejder med.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Det mest interessante ved mit arbejde i VISS er den mangfoldighed i opgaverne, som jeg møder. Faglig sparring, supervision, VISO opgaver, vidensformidling og kreative processer, der fører til udvikling på forskellige niveauer og meget mere. For mig giver det arbejdsglæde at være en del af et team med høj faglighed, sparring og mulighed for fordybelse. Samtidig tænker jeg, at en af konsulentens vigtigste opgaver er at holde fast i ydmygheden i dette meget komplekse arbejde. Selvom vi ved meget og tilegner os meget viden, er der altid noget, som vi ikke ved, og som vi aldrig bliver færdige med at beskæftige os med.