Birte Norlyk

Præsentation af konsulent i VISS: 
Birte Norlyk

Hvad er din faglige baggrund?
Mit navn er Birte Norlyk. Jeg er uddannet lærer, voksenunderviser, dramaleder, PAS-afdækker, OCN-vejleder og har 2 pædagogiske diplomuddannelser (Pædagogisk psykologi, Specialpædagogik), en halv DOL, Diplom i Offentlig Ledelse, samt en 1-årig efteruddannelse fra Dispuk. Her i efteråret 2018 deltager jeg på modul 1 og 2 i Neurosekventiel kompetenceudvikling, en brobygning mellem nyere hjerneforskning og udviklingspsykologi. Jeg har været ansat som specialpædagogisk konsulent i VISS siden maj 2015.

Jeg har arbejdet med mennesker - i alle aldre, med mange forskellige evner og af forskellige køn. Jeg har undervist voksne på Døves Daghøjskole, Aarhus, hvor undervisningen foregik på tegnsprog. Jeg har undervist unge og voksne med erhvervet hjerneskade, unge og voksne diagnosticeret med udviklingshæmning, Autisme, ADHD, angst, psykiske lidelser, samt unge og voksne, der for en periode har haft brug for en særligt tilrettelagt, individuel undervisning. Jeg har undervist personaler, forældre, pårørende og frivillige, der har haft brug for viden om fx funktionsnedsættelser, medborgerskab, forandringsprocesser m.m.

Derudover har jeg 5 års ledelseserfaring fra Lyngåskolen, KUCA, Aarhus. Lyngåskolen tilbyder STU-forløb til unge med kommunikationsvanskeligheder og multible funktionsnedsættelser, til unge, der er hæmmet i deres udvikling, samt til unge, der er forstyrret i deres udvikling.

Hvilke opgaver løser du i VISS?
Jeg har mangeartede opgaver. Jeg underviser jeg på vores Efteruddannelser i hhv. neuropædagogik og sanseintegration, på forskellige kurser og arbejdspladskurser med specifikke og særligt tilrettelagte forløb og målrettede fagtemaer. Jeg er tilknyttet Landsbyen Sølund som konsulent og rådgiver, giver faglig sparring, supervision m.m. VISS er VISO-leverandør, hvorfor jeg løser opgaver som VISO-specialist rundt om i landet. Her består opgaven i at yde faglig rådgivning og udredning til fagfolk og borgere, når der behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Hvad er dine specialer eller kernekompetencer?
Jeg oplever, at mine mange år med forskellige praksiserfaringer samt mine teoretiske efteruddannelser giver mig et godt fagligt fundament at stå på. Jeg har 4 sætninger, der er betydningsfulde for mig, uanset hvem jeg møder, og hvad opgaven går ud på. De er: Se mig, som den jeg er. Vis mig, hvem jeg kan blive. Lad mig høre til ligesom dig. Giv mig passende udfordringer [1]. Motivation, læring – samt en relationel og kontekstuel forståelse af adfærd og mønstre – ser jeg som kernekompetencer hos mig. Som mere fagspecifikke specialer kan jeg nævne fx Medborgerskab, Tegn-Til-Tale, Sanseintegration, Autisme, OCN mm.

Hvad er det mest interessante ved dit job som konsulent på VISS?
Jeg er lærer af grunduddannelse og ’vil derfor noget’ med mennesker. Jeg kan slet ikke lade være med at invitere til læring, forandring og nye forståelser i de samarbejder, jeg indgår i. Jeg er særligt glad i de situationer, hvor det i samarbejde med personaler og eventuelt pårørende lykkedes os i fællesskab at øge den faglige viden og forståelse for borgere og for de vanskeligheder, borgere har eller er i. Gennem dette samarbejde og de forandringsprocesser, der derved kan opstå, flyttes det pædagogiske fokus ofte fra en oplevelse af problemskabende adfærd hos borger til at kunne se bag om borgers adfærd - og til at være undersøgende på, hvilke mestringsstrategier borger benytter. Hvordan kan vi forstå borger, når vi ser med neuropædagogiske briller og faglighed? Borgeres mulighed for begribelighed, deltagelse, medbestemmelse, selvbestemmelse og medborgerskab motiverer mig og er altid et fagligt fokus hos mig i mit job som konsulent på VISS.

 

 


[1] Jan Tønnesvang