Birte Norlyk

T: +45 8794 8039
M: +45 2381 6572
Ebirte.norlyk@skanderborg.dk
IN: dk.linkedin.com/in/birtenorlyk

Specialpædagogisk konsulent 
folkeskolelærer, voksenunderviser, pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, pædagogisk diplom i pædagogisk psykologi, ½ diplomuddannelse i offentlig ledelse, efteruddannelse med et narrativ perspektiv, neurosekventiel tilgang og forståelse, Compassion Focused Therapy (CFT)
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktions- og opfølgningskurser, arbejdspladskurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning, oplæg, coaching, særligt fokus på autisme, erhvervet hjerneskade, medborgerskab


 

 

Christina Gundgaard Pedersen 
Christina
T: +45 8794 8036
M: +45 2476 9327
Echristina.gundgaard.pedersen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/christina-gundgaard-pedersen 

 

Psykologisk konsulent 
cand.psych. og autoriseret psykolog, ph.d., specialist i sundhedspsykologi/klinisk psykologi, 3-årig efteruddannelse i psykoterapi, specialistuddannelse i sundhedspsykologi/klinisk psykologi 
Ansat i VISS 2017

Jobfunktion
Undervisning:
Efteruddannelse i neuropædagogik, neuroaffektiv udvikling
Konsulent: Neuropsykologiske udrednings- og rådgivningsopgaver, supervision, praksisnær evaluering, skriftlig og mundtlig formidling

Specialer
Neuropsykologisk udredning, supervision og samtale, undhedspsykologi, praksisnær evaluering og dokumentation, forskning og formidling

Jette Vivian Lund Lorenzen

T: +45 8794 8034
M: +45 2164 5285
Ejette.lund.lorenzen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/jettelundlorenzen

Leder 
cand. scient. pol., master i informationsteknologi,
projektleder
Ansat i VISS 2007

Jobfunktion
Planlægning og koordinering af efteruddannelse, konferencer og temadage,
dokumentation og evaluering, projektledelse og fundraising, udviklingsopgaver,
redaktør for bladet ViSS, ledelse,
webmaster: www.viss.dk

Specialer
Fundraising, dokumentation og evaluering


 

 

Johanne Broe Pontoppidan
T: +45 8794 8038
M: +45 2480 8714 
Ejohanne.pontoppidan@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/johannepontoppidan

Specialpædagogisk konsulent 
pædagog, efteruddannelse i neuropædagogik og sanseintegration og Snoezlen
Ansat i VISS 2019

Jobfunktion
Undervisning: Introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning og rådgivning, særlig fokus på autisme og ADHD


 

 

 Liselotte Kruse

T: +45 8794 8042
Eliselotte.kruse.balslev.hansen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/liselottekruse

Kommunikationskonsulent
cand. interpret. i fransk, merkonom i international marketing
Ansat i VISS 2017

Jobfunktion
Nyheds- og vidensformidling via hjemmesiden, sociale medier, med særligt fokus på LinkedIn og Facebook, nyhedsmailen og VISS Bladet, kursusplanlægning og -evaluering, fundraising,
diverse kommunikations- og marketingopgaver

Specialer
Nyhedsformidling


 

 

 Lotte Avnby
T: +45 8794 8035
M: +45 2481 3549
E: lotte.avnby@skanderborg.dk
IN: dk.linkedin.com/in/lotteavnby

Specialpædagogisk konsulent
Lærer, TEACCH,
Grunduddannelsen i tegnsprog,
Arbejdsmiljøuddannelsen, Konflikthåndteringsinstruktør
Ansat i VISS 2018

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage
Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning og rådgivning,
særligt fokus på konflikthåndtering, kommunikation (ASK - Alternativ Støttende Kommunikation) mm.


 

 

Susanne Christina Drachmann

T: +45 8794 8035
M: +45 2447 7715
Esusanne.christina.drachmann@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/susannedrachmann

Specialpædagogisk konsulent
BA i psykologi, jordemoder, akupunktur, efteruddannelse i neuropædagogik (VISS)
Ansat i VISS 2019

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik, Efteruddannelse i sanseintegration, psyko-edukation og medicinhåndtering, kurser og temadage
Konsulent: Udredningsopgaver, udviklingsarbejde, personaleudvikling, VISO-specialist

Specialer
Foredrag, temadage, arbejdspladskurser, dokumentation, sundhed, pædagogisk udvikling, systematik og forandring i praksis


 

 

 Søren Lytzau

T: +45 8794 8037
M: +45 2977 7764
Esoren.lytzau@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/sorenlytzau

Udviklingskonsulent
fysioterapeut, cand. pæd. soc.
Ansat i Landsbyen Sølund 200-

Jobfunktion
Dokumentation, Snoezelen
 

Specialer
Rundvisning i Snoezelhuset 
Guldhornet, dokumentation, udeliv


 

 

Trine Lilliendahl

T: +45 8794 8048
M: +45 3051 5698
Etrine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/trinelilliendahlhansen

Specialpædagogisk konsulent
pædagog, pædagogisk diplom i specialpædagogik, master i specialpædagogik, uddannelse i narrativ formidling og kommunikation v/Dispuk
Ansat i VISS 2012

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, kurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskurser, udredning og faglig sparring, særligt med fokus på ADHD


 

 

 Anne Mette Skydt

T: +45 8794 8032
Eanne.mette.skydt@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/annemetteskydt

 

Økonomikonsulent
Ansat i sekretariatet 2015

Jobfunktion
Administrative opgaver i forhold til kurser, arbejdspladskurser mm.

 

 

 Dorte Rasmussen

T: +45 8794 8031
Edorte.rasmussen1@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/dorterasmussen

 

Kursussekretær
Ansat i sekretariatet 2006

Jobfunktion
Administrative opgaver i forhold til efferuddannelser, kurser, arbejdspladskurser, udlejning af hotelværelser m.m.
 


 

 Henriette Klausen

M: +45 2539 8593
E: contact@lebaf.dk
INdk.linkedin.com/in/henrietteklausen

Freelance fotograf
Ansat freelance i VISS 2012

Jobfunktion
Fotos til VISS bladet, hjemmesiden mm.

Specialer