Birte Norlyk

T: +45 8794 8039
M: +45 2381 6572
Ebirte.norlyk@skanderborg.dk
IN: dk.linkedin.com/in/birtenorlyk

Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er uddannet folkeskolelærer, voksenunderviser, dramaleder, PAS-afdækker og OCN-vejleder; jeg har diplomuddannelse i hhv. pædagogisk psykologi og specialpædagogik, en halv DOL, Diplom i Offentlig Ledelse, samt en 1-årig efteruddannelse fra Dispuk. Jeg har arbejdet med mennesker i alle aldre, med mange forskellige evner og af forskelligt køn. Fx har jeg undervist voksne på Døves Daghøjskole, hvor undervisningen foregik på tegnsprog ... læs mere 

Specialpædagogisk konsulent 
folkeskolelærer, voksenunderviser, pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, pædagogisk diplom i pædagogisk psykologi, ½ diplomuddannelse i offentlig ledelse, efteruddannelse med et narrativ perspektiv, neurosekventiel tilgang og forståelse, Compassion Focused Therapy (CFT)
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktions- og opfølgningskurser, arbejdspladskurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning, oplæg, coaching, særligt fokus på autisme, erhvervet hjerneskade, medborgerskab


 

 

 Camilla Grann

T: +45 8794 8040
M: +45 2476 9345
E: camilla.grann@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/camillagrann

Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er uddannet socialrådgiver og begyndte mit arbejdsliv på myndighedsområdet, hvor der var fokus på handicap-kompenserende ydelser og hjælpe-foranstaltninger til familier til børn med handicap. Jeg har også erfaring som familie-behandler, hvor min opgave var at øve ... læs mere

Specialpædagogisk konsulent
socialrådgiver, systemisk og narrativ psykoterapeut MPF, diplom i neuropædagogik og neuropsykologi, supervisoruddannelse
Ansat i VISS 2020

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, livshistorie, specialpædagogik, neuroaffektiv udviklingspsykologi, konflikthåndtering, diverse kurser, arbejdspladskurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist, supervision

Specialer
Neuropædagogik og specialpædagogik, livshistorie,
pårørendesamarbejde, supervison og
faglig sparring


 

 

Christina Gundgaard Pedersen 
Christina
T: +45 8794 8036
M: +45 2476 9327
Echristina.gundgaard.pedersen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/christina-gundgaard-pedersen 
Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er autoriseret psykolog med en ph.d. i sundhedspsykologi. Jeg har endvidere en 3-årig terapeutisk efteruddannelse i somatisk psykologi (herunder kropsterapi) og den 3-årige kliniske specialistgrad som sundhedspsykolog. Jeg blev ansat som psykologisk konsulent i VISS og Landsbyen Sølund i marts 2017. Jeg arbejder bredt inden for psykologiens hovedfagfelter – klinisk psykologi, organisationspsykologi og pædagogisk psykologi – med speciale i sundhedspsy... læs mere

Psykologisk konsulent 
cand.psych. og autoriseret psykolog, ph.d., specialist i sundhedspsykologi/klinisk psykologi, 3-årig efteruddannelse i psykoterapi, specialistuddannelse i sundhedspsykologi/klinisk psykologi 
Ansat i VISS 2017

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, neuroaffektiv udvikling
Konsulent: Neuropsykologiske udrednings- og rådgivningsopgaver, supervision, praksisnær evaluering, skriftlig og mundtlig formidling

Specialer
Neuropsykologisk udredning, supervision og samtale, undhedspsykologi, praksisnær evaluering og dokumentation, forskning og formidling


 

Jette Vivian Lund Lorenzen

T: +45 8794 8034
M: +45 2164 5285
Ejette.lund.lorenzen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/jettelundlorenzen

Leder 
cand. scient. pol., master i informationsteknologi,
projektleder
Ansat i VISS 2007

Jobfunktion
Planlægning og koordinering af efteruddannelse, konferencer og temadage,
dokumentation og evaluering, projektledelse og fundraising, udviklingsopgaver,
redaktør for bladet ViSS, ledelse,
webmaster: www.viss.dk

Specialer
Fundraising, dokumentation og evaluering


 

 

Johanne Broe Pontoppidan
T: +45 8794 8038
M: +45 2480 8714 
Ejohanne.pontoppidan@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/johannepontoppidan
Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er uddannet pædagog og efteruddannet i neuropædagogik og sanseintegration. Derudover har jeg gennemført en Kempler-uddannelse i tværfagligt samarbejde og har taget kurser i blandt andet: ADHD, Autisme, Tegn-Til-Tale, Visibel Learning, KAT-kassen, Mundmotorik og Børn og bevægelse. Jeg har altid arbejdet inden for specialområdet ... læs mere 

Specialpædagogisk konsulent 
pædagog, efteruddannelse i neuropædagogik og sanseintegration og Snoezlen
Ansat i VISS 2019

Jobfunktion
Undervisning: Introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning og rådgivning, særlig fokus på autisme og ADHD


 

 

 Liselotte Kruse

T: +45 8794 8042
Eliselotte.kruse.balslev.hansen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/liselottekruse

Kommunikationskonsulent
cand. interpret. i fransk, merkonom i international marketing
Ansat i VISS 2017

Jobfunktion
Nyheds- og vidensformidling via hjemmesiden, sociale medier, med særligt fokus på LinkedIn og Facebook, nyhedsmailen og VISS Bladet, kursusplanlægning og -evaluering, fundraising,
diverse kommunikations- og marketingopgaver

Specialer
Nyhedsformidling


 

 

 Lotte AvnbyT: +45 8794 8035
M: +45 2481 3549
E: lotte.avnby@skanderborg.dk
IN: dk.linkedin.com/in/lotteavnby
Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er læreruddannet og har arbejdet med specialundervisning i 22 år, primært inden for autisme. Derudover har jeg været afdelingsleder, vejleder og kursuskoordinator. Jeg har suppleret med grunduddannelsen i tegnsprog, TEACCH, arbejdsmiljøuddannelsen og uddannelsen til konflikthåndteringsinstruktør .. læs mere

Specialpædagogisk konsulent
Lærer, TEACCH,
Grunduddannelsen i tegnsprog,
Arbejdsmiljøuddannelsen, Konflikthåndteringsinstruktør
Ansat i VISS 2018

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage
Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning og rådgivning,
særligt fokus på konflikthåndtering, kommunikation (ASK - Alternativ Støttende Kommunikation) mm.


 

 

 Lotte BehrendT: +45 8794 8030
M: +45 2933 9145
E: lotte.behrend@skanderborg.dk
IN: dk.linkedin.com/in/lottebehrend
Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er ... (kommer snart)  ... læs mere

Specialpædagogisk konsulent
Socialpædagog,
Cand. pæd., PD i psykologi,
Mediated learning experience,
SIF-basisterapeutuddannelse,
Neuropædagogik, Tegn-Til-Tale,
PAS-konsulent

Ansat i VISS 2021

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktions- og opfølgningskurser, kurser, arbejdspladskursus og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Supervision, udredning og rådgivning,
dynamiske vurderinger, medierede læringsprocesser, dokumentation, pædagogisk udvikling og forandring i praksis

 

Susanne Christina Drachmann

T: +45 8794 8035
M: +45 2447 7715
Esusanne.christina.drachmann@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/susannedrachmann
Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er uddannet jordemoder med en BA i psykologi og en efteruddannelse i neuropædagogik. Omdrejningspunktet i mit arbejdsliv har været ”mødet med mennesker” i mange forskellige sammenhænge. Jeg har arbejdet med børn, voksne og familier – mange med særlige beh... læs mere 

Specialpædagogisk konsulent
BA i psykologi, jordemoder, akupunktur, efteruddannelse i neuropædagogik (VISS)
Ansat i VISS 2019

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik, Efteruddannelse i sanseintegration, psyko-edukation og medicinhåndtering, kurser og temadage
Konsulent: Udredningsopgaver, udviklingsarbejde, personaleudvikling, VISO-specialist

Specialer
Foredrag, temadage, arbejdspladskurser, dokumentation, sundhed, pædagogisk udvikling, systematik og forandring i praksis


 

 

 Søren Lytzau

T: +45 8794 8037
M: +45 2977 7764
Esoren.lytzau@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/sorenlytzau
Hvad er din faglige baggrund?
Jeg er uddannet fysioterapeut og kandidat i pædagogisk sociologi. Fagligt er jeg præget af min sundhedsfaglige baggrund som fysioterapeut, hvor viden om og indsigt i kroppens anatomi og fysiologi er i centrum, men hvor selve det behandlende element er afhængigt af pædagogiske og psykologiske metoder, specielt med ... læs mere​

 

Udviklingskonsulent
fysioterapeut, cand. pæd. soc.
Ansat i Landsbyen Sølund 2009

Ansat med tilknytning til VISS 2015

Jobfunktion
Dokumentation, Snoezelen
 

Specialer
Dokumentation, herunder udvikling, implementering og evaluering af metoder og redskaber til dokumentation af den pædagogiske indsats hos borgeren, undervisning og vejledning af medarbejdere og ledere, samarbejde med eksterne aktører; sanseintegration og snoezelen som pædagogisk metode, udeliv med naturen som pædagogisk rum


 

 

 Dorte Rasmussen

T: +45 8794 8031
Edorte.rasmussen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/dorterasmussen

 

Administrativ medarbejder
Ansat i sekretariatet 2006

Jobfunktion
Administrative opgaver i forhold til efferuddannelser, kurser, konferencer, arbejdspladskurser, webinarer m.m.
 


 

 Henriette Klausen

M: +45 2539 8593
E: contact@lebaf.dk
INdk.linkedin.com/in/henrietteklausen

Freelance fotograf
Ansat freelance i VISS 2012

Jobfunktion
Fotos til VISS bladet, hjemmesiden mm.

Specialer