Anna Marie Langhoff Nielsen

T: +45 8794 8043
Eanna.marie.langhoff.nielsen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/annamarielanghoff

Specialpædagogisk konsulent, cand. pæd. antropologi, socialpædagog, efteruddannelse i neuropædagogik, pædagogisk diplomuddannelse
Ansat i VISS 2009

Jobfunktion
Undervisning: Neuropædagogisk efteruddannelse, kurser og temadage
Konsulentfunktion: Udredningsopgaver, udviklingsarbejde, personaleudvikling. VISO-specialist

Specialer
Foredrag, temadage, arbejdspladskursus, med særligt fokus på nye styringsrationaler i den offentlige sektor, dokumentation, pædagogrollens forandring, samt hvordan man skaber forandring i praksis


 

 

Jette Vivian Lund Lorenzen

T: +45 8794 8034
Ejette.lund.lorenzen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/jettelundlorenzen

Leder,
cand. scient. pol., master i informationsteknologi,
projektleder
Ansat i VISS 2007

Jobfunktion
Planlægning og koordinering af efteruddannelse og konferencer/ temadage,
dokumentation og evaluering, projektledelse og fundraising, udviklingsopgaver,
redaktør for bladet ViSS, Ledelse.
webmaster: www.viss.dk

Specialer
Fundraising, dokumentation og evaluering


 

 

 Birte Norlyk

T: +45 8794 8039
Ebirte.norlyk@skanderborg.dk
IN: dk.linkedin.com/in/birtenorlyk

Specialpædagogisk konsulent
lærer, (voksenunderviser), pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, pædagogisk diplom i pædagogisk psykologi, ½ diplomuddannelse i offentlig ledelse, efteruddannelse med et narrativ perspektiv
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Undervisning: Neuropædagogisk efteruddannelse, introduktions- og opfølgningskurser, arbejdspladskurser og temadage
Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver. VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning, oplæg, coaching. Særligt fokus på autisme, erhvervet hjerneskade, Medborgerskab


 

 

Christina Gundgaard Pedersen 
Christina
T: +45 8794 8036
Echristina.gundgaard.pedersen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/christina-gundgaard-pedersen 

 

Psykologisk konsulent,
cand.psych.aut., ph.d., 3-årig efteruddannelse i psykoterapi; under uddannelse til specialist i sundhedspsykologi
Ansat i VISS 2017

Jobfunktion
Konsulent: Neuropsykologiske udrednings- og rådgivningsopgaver, supervision, praksisnær evaluering, skriftlig og mundtlig formidling

Specialer
Neuropsykologisk udredning, supervision og samtale. Sundhedspsykologi. Praksisnær evaluering og dokumentation. Forskning og formidling.


 

 

 Lilli Hansen

T: +45 8794 8041
E: lilli.hansen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/lillihansen

Specialpædagogisk konsulent,
pædagog, efteruddannelse i neuropædagogik, snoezelkonsulent, supervisor, GT-mentor
Ansat i VISS 2007

Jobfunktion
Undervisning: Neuropædagogisk efteruddannelse, sanseintegration og sansestimulation, diverse introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage
Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist, supervision

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning, særligt fokus på kommunikation


 

 

 Marianne Kirk Jepsen

T: +45 8794 8040
Emarianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/mariannekirk

Specialpædagogisk konsulent,
cand. pæd. i pædagogisk psykologi, socialpædagog
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Undervisning: Neuropædagogisk efteruddannelse, kurser og temadage
Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, udviklingsarbejde, VISO-specialist

Specialer
Foredrag, temadage, arbejdspladskursus, udredning - med særlig vægt på konflikthåndtering og psykisk modstandskraft


 

 

 Marianne Dalsgaard

T: +45 8794 8044
Emarianne.dalsgaard@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/mariannedalsgaard

Specialpædagogisk konsulent,
pædagog, cand. pæd. i pædagogisk sociologi samt certificeret coach
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Undervisning: Neuropædagogisk efteruddannelse, introduktion og opfølgningskurser, kurser, 
afholdelse af temadage og arbejdspladskurser bl.a. i forhold til konflikthåndtering, kommunikation, mm.
Konsulentfunktion: Udredning og rådgivning, Viso-specialist, coaching og supervision

Specialer
Temadage, arbejdspladskurser med særlig fokus på konflikthåndtering og kommunikation. Udredning, rådgivning. Supervision og coaching af såvel grupper som individuelt. Erfaring inden for psykiatri og misbrugsbehandling


 

 

 Trine Lilliendahl

T: +45 8794 8048
Etrine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/trinelilliendahlhansen

Specialpædagogisk konsulent,
pædagog, pædagogisk diplom i specialpædagogik, master i specialpædagogik
Ansat i VISS 2012

Jobfunktion
Undervisning: Neuropædagogisk efteruddannelse, kurser og temadage
Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskurser, udredning og faglig sparring, særligt med fokus på ADHD


 

 

 Dorte Rasmussen

T: +45 8794 8031
Edorte.rasmussen1@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/dorterasmussen

 

Kursussekretær
Ansat i VISS 2006

Jobfunktion
Administrative opgaver i forhold til kurser, arbejdspladskurser, udlejning af hotelværelser mm.
 


 

 Anne Mette Skydt

T: +45 8794 8032
Eanne.mette.skydt@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/annemetteskydt

 

Økonomikonsulent
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Administrative opgaver i forhold til kurser, arbejdspladskurser mm.

 

 

 Søren Lytzau

T: +45 8794 8037
Esoren.lutzau@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/sorenlytzau

Projektmedarbejder,
fysioterapeut
Ansat i Landsbyen Sølund 200-

Jobfunktion
Dokumentation, Snoezelen
 

Specialer
Rundvisning i Snoezelen, Guldhornet


 

 

 Liselotte Kruse

T: +45 8794 8042
Eliselotte.kruse.balslev.hansen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/liselottekruse

Kommunikationskonsulent,
cand. interpret. i fransk, merkonom i international marketing
Ansat i VISS 2017

Jobfunktion
Nyheds- og vidensformidling via hjemmesiden, sociale medier, med særlig fokus på LinkedIn og Facebook, nyhedsmailen og VISS Bladet, kursusplanlægning og
-evaluering, fundraising,
diverse kommunikations- og marketingopgaver

Specialer
Nyhedsformidling


 

 

 Henriette Klausen

T: +45 2539 8593
E: contact@lebaf.dk
INdk.linkedin.com/in/henrietteklausen

Freelance fotograf,
Ansat freelance i VISS 2012

Jobfunktion
Foto til VISS bladet, hjemmesiden mm.

Specialer