Birte Norlyk

T: +45 8794 8039
Ebirte.norlyk@skanderborg.dk
IN: dk.linkedin.com/in/birtenorlyk

Specialpædagogisk konsulent 
folkeskolelærer, voksenunderviser, pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, pædagogisk diplom i pædagogisk psykologi, ½ diplomuddannelse i offentlig ledelse, efteruddannelse med et narrativ perspektiv, neurosekventiel tilgang og forståelse, Compassion Focused Therapy (CFT)
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktions- og opfølgningskurser, arbejdspladskurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning, oplæg, coaching, særligt fokus på autisme, erhvervet hjerneskade, medborgerskab


 

 

Christina Gundgaard Pedersen 
Christina
T: +45 8794 8036
Echristina.gundgaard.pedersen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/christina-gundgaard-pedersen 

 

Psykologisk konsulent 
cand.psych. og autoriseret psykolog, ph.d., specialist i sundhedspsykologi/klinisk psykologi, 3-årig efteruddannelse i psykoterapi, specialistuddannelse i sundhedspsykologi/klinisk psykologi 
Ansat i VISS 2017

Jobfunktion
Undervisning:
Efteruddannelse i neuropædagogik, neuroaffektiv udvikling
Konsulent: Neuropsykologiske udrednings- og rådgivningsopgaver, supervision, praksisnær evaluering, skriftlig og mundtlig formidling

Specialer
Neuropsykologisk udredning, supervision og samtale, undhedspsykologi, praksisnær evaluering og dokumentation, forskning og formidling

Jette Vivian Lund Lorenzen

T: +45 8794 8034
Ejette.lund.lorenzen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/jettelundlorenzen

Leder 
cand. scient. pol., master i informationsteknologi,
projektleder
Ansat i VISS 2007

Jobfunktion
Planlægning og koordinering af efteruddannelse, konferencer og temadage,
dokumentation og evaluering, projektledelse og fundraising, udviklingsopgaver,
redaktør for bladet ViSS, ledelse,
webmaster: www.viss.dk

Specialer
Fundraising, dokumentation og evaluering


 

 

Johanne Broe Pontoppidan

T: +45 8794 8038
Ejohanne.pontoppidan@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/johannepontoppidan

Specialpædagogisk konsulent 
pædagog, efteruddannelse i neuropædagogik og sanseintegration og Snoezlen
Ansat i VISS 2019

Jobfunktion
Undervisning: Introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning og rådgivning, særlig fokus på autisme og ADHD


 

 

 Lilli Hansen

T: +45 8794 8041
E: lilli.hansen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/lillihansen

Specialpædagogisk konsulent
pædagog, efteruddannelse i neuropædagogik, snoezelkonsulent, supervisor, GT-mentor
Ansat i VISS 2007

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, Efteruddannelse i sanseintegration og sansestimulation, diverse introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist, supervision

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning, særligt fokus på kommunikation


 

 

 Lotte Avnby

T: +45 8794 8035
E: lotte.avnby@skanderborg.dk
IN: dk.linkedin.com/in/lotteavnby

Specialpædagogisk konsulent
Lærer, TEACCH,
Grunduddannelsen i tegnsprog,
Arbejdsmiljøuddannelsen, Konflikthåndteringsinstruktør
Ansat i VISS 2018

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktions- og opfølgningskurser, kurser og temadage
Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskursus, udredning og rådgivning,
særligt fokus på konflikthåndtering, kommunikation (ASK - Alternativ Støttende Kommunikation) mm.


 

 

 Marianne Dalsgaard

T: +45 8794 8044
Emarianne.dalsgaard@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/mariannedalsgaard

Specialpædagogisk konsulent
pædagog, cand. pæd. i pædagogisk sociologi samt certificeret coach
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, introduktion og opfølgningskurser, kurser, afholdelse af temadage og arbejdspladskurser bl.a. i forhold til konflikthåndtering, kommunikation, mm.
Konsulentfunktion: Udredning og rådgivning, Viso-specialist, coaching og supervision

Specialer
Temadage, arbejdspladskurser med særligt fokus på konflikthåndtering og kommunikation, udredning, rådgivning, supervision og coaching af såvel grupper som individuelt, erfaring inden for psykiatri og misbrugsbehandling


 

 

 Marianne Kirk Jepsen

T: +45 8794 8040
Emarianne.kirk.jepsen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/mariannekirk

Specialpædagogisk konsulent
cand. pæd. i pædagogisk psykologi, socialpædagog
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, kurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, udviklingsarbejde, VISO-specialist

Specialer
Foredrag, temadage, arbejdspladskursus, udredning - med særlig vægt på konflikthåndtering og psykisk modstandskraft


 

 

 Trine Lilliendahl

T: +45 8794 8048
Etrine.lilliendahl.hansen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/trinelilliendahlhansen

Specialpædagogisk konsulent
pædagog, pædagogisk diplom i specialpædagogik, master i specialpædagogik, uddannelse i narrativ formidling og kommunikation v/Dispuk
Ansat i VISS 2012

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i neuropædagogik, kurser og temadage

Konsulentfunktion: Udrednings- og rådgivningsopgaver, VISO-specialist

Specialer
Temadage, arbejdspladskurser, udredning og faglig sparring, særligt med fokus på ADHD


 

 

Susanne Christina Drachmann

T: +45 8794 8035
Esusanne.christina.drachmann@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/susannedrachmann

Specialpædagogisk konsulent
BA i psykologi, jordemoder, akupunktur, efteruddannelse i neuropædagogik (VISS)
Ansat i VISS 2019

Jobfunktion
Undervisning: Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik, Efteruddannelse i sanseintegration, psyko-edukation og medicinhåndtering, kurser og temadage
Konsulent: Udredningsopgaver, udviklingsarbejde, personaleudvikling, VISO-specialist

Specialer
Foredrag, temadage, arbejdspladskurser, dokumentation, sundhed, pædagogisk udvikling, systematik og forandring i praksis


 

 

 Søren Lytzau

T: +45 8794 8037
Esoren.lytzau@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/sorenlytzau

Udviklingskonsulent
fysioterapeut, cand. pæd. soc.
Ansat i Landsbyen Sølund 200-

Jobfunktion
Dokumentation, Snoezelen
 

Specialer
Rundvisning i Snoezelhuset 
Guldhornet, dokumentation, udeliv


 

 

 Anne Mette Skydt

T: +45 8794 8032
Eanne.mette.skydt@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/annemetteskydt

 

Økonomikonsulent
Ansat i VISS 2015

Jobfunktion
Administrative opgaver i forhold til kurser, arbejdspladskurser mm.

 

 

 Dorte Rasmussen

T: +45 8794 8031
Edorte.rasmussen1@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/dorterasmussen

 

Kursussekretær
Ansat i VISS 2006

Jobfunktion
Administrative opgaver i forhold til kurser, arbejdspladskurser, udlejning af hotelværelser mm.
 


 

 Liselotte Kruse

T: +45 8794 8042
Eliselotte.kruse.balslev.hansen@skanderborg.dk
INdk.linkedin.com/in/liselottekruse

Kommunikationskonsulent
cand. interpret. i fransk, merkonom i international marketing
Ansat i VISS 2017

Jobfunktion
Nyheds- og vidensformidling via hjemmesiden, sociale medier, med særligt fokus på LinkedIn og Facebook, nyhedsmailen og VISS Bladet, kursusplanlægning og -evaluering, fundraising,
diverse kommunikations- og marketingopgaver

Specialer
Nyhedsformidling


 

 

 Henriette Klausen

T: +45 2539 8593
E: contact@lebaf.dk
INdk.linkedin.com/in/henrietteklausen

Freelance fotograf
Ansat freelance i VISS 2012

Jobfunktion
Fotos til VISS bladet, hjemmesiden mm.

Specialer