Information om COVID-19

Sådan forholder VISS sig til COVID-19

VISS overholder alle gældende retningslinjer for afholdelse af fysiske arrangementer og er løbende opdateret om nye regler og vilkår på området.

Retningslinjer for undervisning i VISS-regi
Følgende foranstaltninger er specifikt gældende for undervisning i VISS-regi fra den 29. oktober 2020 til og med den 2. januar 2021, herunder brug af mundbind/mundvisir/visir skal bæres i alle lukkede offentlige rum, for at sikre tryghed på kurser og uddannelser:

 • Kursister og undervisere deltager ikke ved symptomer på COVID-19
 • Kursister bærer mundbind/mundvisir/visir, undtagen siddende ned i kursuslokalet
 • Kursister sørger selv for at medbringe mundbind/mundvisir/visir
 • Undervisere bærer mundbind/mundvisir/visir, undtagen i undervisningssituationen
 • Alle vasker/spritter jævnligt hænder
 • Alle holder behørig afstand til hinanden
 • Alle kursister sidder ned på faste pladser
 • Alle lokaler er indrettet under hensyntagen til, at der skal være 2 m2 pr. kursist
 • Lokalet udluftes jævnligt
 • Borde og stole er placeret med den anbefalede afstand
 • Borde afvaskes efter brug
 • Afspritningsfaciliteter er stillet til rådighed
 • Mad serveres portionsanrettet

Har du spørgsmål forud for et kursus eller en efteruddannelse, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os på viss@skanderborg.dk eller på tlf. 8794 8030.

Vi håber meget at se dig på et af vores mange uddannelsestilbud.

Læs mere på coronasmitte.dk/arrangementer-og-forsamlinger

Retningslinjer for sociale tilbud
Fra den 29. oktober 2020 er der indført skærpede krav om brug af mundbind eller visir på alle offentligt tilgængelige steder. Kravet om mundbind gælder også som udgangspunkt på alle sociale tilbud for personale, besøgende og pårørende med mulighed for lokale undtagelser, men ikke for beboere eller brugere. Ifølge meddelelse på Social- og indenrigsministeriets hjemmeside gælder det skærpede forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer, der er indført fra den 23. oktober 2020, ikke for sociale tilbud som botilbud og væresteder, kvindekrisecentre, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, varmestuer og herberger, der således fortsat vil kunne have åbent for flere end 10 personer.”

Læs mere på: sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/okt/saadan-paavirker-nye-coronarestriktioner-socialomraadet