Intro til VISS

Videnscenter Sølund Skanderborg , VISS blev etableret i forbindelse med kommunalreformen 2007 i et samarbejde mellem  Landsbyen Sølund og Skanderborg kommune.
VISS udspringer af Landsbyens Sølund kursusafdeling, der har eksisteret siden slutningen af 1980´erne, og som tog udgangspunkt i pædagogisk praksis for mennesker med udviklingshæmning.

VISS udbyder flere gange om året en række spændende og yderst relevante kurser, temadage og konferencer:

  • på almenområdet for dig,  som arbejder med unge og ældre mennesker med psykiske funktionsnedsættelser fx mennesker med demens, autisme, ADHD.
  • på specialområdet for dig som arbejder med psykiske funktionsnedsættelser som følge af hjerneskade eller udviklingshæmning

Målgrupper

  • medarbejdere som arbejder med det pædagogiske eller sundhedsfaglige område
  • ledere
  • pårørende

VISS tilbyder derudover faglige ydelser til kommuner og regioner i Danmark. Desuden er VISS leverandør af udredningsopgaver til VISO.