Intro til VISS

VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg - blev etableret i forbindelse med kommunalreformen 2007 i et samarbejde mellem Landsbyen Sølund og Skanderborg kommune. VISS udspringer af Landsbyen Sølunds kursusafdeling, der har eksisteret siden slutningen af 1980'erne, og som tog udgangspunkt i pædagogisk praksis for mennesker med funktionsnedsættelse.

VISS udbyder flere gange årligt en række kurser, temadage og konferencer

  • På almenområdet for dig, som arbejder med unge og ældre mennesker med psykiske funktionsnedsættelser fx mennesker med demens, autisme, ADHD
  • På specialområdet for dig, som arbejder med psykiske funktionsnedsættelser som følge af hjerneskade eller udviklingshæmning

Målgrupper

  • Medarbejdere, som arbejder med det pædagogiske eller sundhedsfaglige område
  • Ledere
  • Pårørende

VISS tilbyder faglige ydelser

VISS tilbyder derudover faglige ydelser til kommuner og regioner i Danmark. Desuden er VISS leverandør af udredningsopgaver til VISO.