Konsulentydelser

Konsultation

Ydes i forhold til

 • Pædagogiske og fagspecifikke problemstillinger
 • Organisatoriske problemstillinger
 • Kommunikation og samarbejde

Definition
Konsultation er en styret reflekterende proces over en faglig og eller organisatorisk problemstilling.

Formål
At få nye perspektiver på konkrete problemstillinger

Processen
Konsultanten får udvidet sin indsigt i forhold til den aktuelle problemstilling og processen leder frem mod nye interventions muligheder.


Rådgivning

Ydes i forhold til

 • Pædagogfaglige problemstillinger til enkeltpersoner og grupper

Definition
Rådgivning er anvisning på baggrund af en henvendelse, hvor henvender, beskriver en faglig problemstilling, der søges løst.

Formål
At give bud/svar på faglige spørgsmål i en specifik situation

Processen 
Rådgivning kan strække sig over kortere eller længere tid, og kan medvirke til at afklare behov for nærmere undersøgelse/udredning evt. med hjælp fra andre faggrupper.


Supervision

Ydelse

 • Individuel supervision
 • Individuel supervision i grupper

Definition
Vi anser Supervision som en kontraktstyret og pædagogisk orienteret samtale.

Formål
Supervisanten får lejlighed til at forholde sig til egne faglige problemstillinger, personlige tænkemåder, reaktioner og handlinger, og efterfølgende uddrage læring af processen.

Processen 
• At supervisanten får lejlighed til at forholde sig undersøgende til egne faglige problemstillinger, personlige tænkemåder, reaktioner og handlinger
• At supervisanten kan uddrage læring om sine faglige og personlige forholdemåder.


Udredning 

Ydelse

 • Redskaber i udredningen er f.eks. udviklingsbeskrivelse, forudsætningsobservation, sansebearbejdningsskema, neuropsykologisk screening, LP-model, sprogvurdering mm., som er fundamentet for VISS' rådgivning og konsultation.

Definition
Den pædagogiske udredning er en undersøgelse, beskrivelse og vurdering af borgerens situation.

Formål
At samle og integrere relevante informationer, der kan danne baggrund for en fælles forståelse af en situation og beslutninger om en fremtidig indsats.

Processen
Den pædagogiske udredning indebærer et struktureret forløb, der på et systematisk grundlag har til formål at samle og integrere relevante informationer, der kan danne baggrund for en fælles forståelse af en situation og beslutninger om en fremtidig indsats.


Undervisning og foredrag

Ydelse

 • Undervisning i faglige temaer, find inspiration i kurser og beskrivelsen af konsulenterne
 • Foredrag eller oplæg eksempelvis i forbindelse med P-møder eller fyraftensmøder

Dokumentation

Ydelse

 • Dokumentation af pædagogisk praksis
 • Information om dokumentationsmetoder

Organisationsudvikling

Ydelse

 • Konsulent bistand i forbindelse med organisationsudvikling, forandring og udvikling

Forespørgsel om konsulentydelse

Hvis du ønsker at forhøre dig angående en konsulentydelse, kan du finde formular til forespørgsel her.

Til toppen

Hvis du vil vide mere

.

En smagsprøve

Her på siden finder du en smagsprøve på de konsulentydelser VISS tilbyder.

.

Bestilling og kontakt

Ønsker du at bestille eller forespørge om en konsulentydelse, så kontakt VISS:

 

T: 8794 8030
E: viss@skanderborg.dk

-------------------------

Orienter dig om VISS' konsulenter