Udviklingsbaseret neuroaffektiv psykoterapi og supervision

På dette 12 timers kursus får du en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv psykoterapi og supervision i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Kurset henvender sig primært til psykologer og psykoterapeuter, der arbejder i direkte samspil med personale til og borgere med funktionsnedsættelse.

Du vil lære om, hvilke konkrete faktorer der har betydning for evnen til at kunne regulere følelser, og den betydning det har for det psykoterapeutiske arbejde og supervision i arbejdet med funktionsnedsættelse.

Du vil introduceres for, hvordan supervisionsrummet og terapeutisk indsats kan tage afsæt i den enkelte borgers tilpasningsreaktioner (reaktioner på borgerens omstændigheder) og udviklingsalder (frem for kronologisk alder.

Mål

Du vil lære om, hvilke konkrete faktorer der har betydning for evnen til at kunne regulere følelser, og den betydning det har for det psykoterapeutiske og pædagogiske arbejde i relation til personer med funktionsnedsættelse. Dette med henblik på at kunne supervisere personalet og/eller arbejde direkte med borgeren.

Du vil introduceres for, hvordan supervisionsrummet og den terapeutiske indsats kan tage afsæt i den enkelte borgers tilpasningsreaktioner (reaktioner på sine omstændigheder) og udviklingsalder (udviklingsniveau frem for kronologisk alder).

Indhold

Med afsæt i viden om hjernens biologi og udvikling omfatter dette anbefaling af konkrete redskaber til understøttelse af den enkelte borgers behov for:

  1. Etablering af en tryg relation (faktorer med betydning for relationskompetence, herunder også fagpersonens egenomsorg og selvregulering)

  2. Tilstandsregulering (faktorer med betydning for arousalregulering)

  3. Somatosensorisk integration (faktorer med betydning for sanseintegration, f.eks. sansediæt)

  4. Socioemotionelle færdigheder (faktorer med betydning for følelsesmæssige kompetencer)

  5. Refleksive færdigheder (faktorer med betydning for mentaliseringsfærdigheder, impulshæmning m.v.)

Målgruppe

Kurset er primært for psykologer og psykoterapeuter, der arbejder med personale til og med borgere med funktionsnedsættelse. Der udstedes kursusbevis på 12 timer. Kurset godkendes ved fremmøde på minimum 90%. 

Form

Kurset er på 12 timer og tilrettelægges som en blanding af teori og praksis.

Der vil efter kursets afslutning være mulighed for at fortsætte i enten individuel eller gruppesupervision hos samme underviser.

Underviser

Christina Gundgaard Pedersen, psykologisk konsulent, VISS
E: christina.gundgaard.pedersen@skanderborg.dk

Christina Gundgaard Pedersen er autoriseret psykolog, specialist i sundhedspsykologi/klinisk psykologi, ph.d., 3½-årig efteruddannelse i psykodynamisk/somatisk orienteret terapi.

Fakta

Skanderborg

8.–9. december 2020 • kl. 9.00-16.00

Pris kr. 3.100,- Tilmeldingsfrist: 3. november 2020

Tilmelding er bindende

Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt VISS, viss@skanderborg.dk, tlf. 8794 8030

Hvad siger tidligere deltagere om dette kursus?

Vær den første til at evaluere dette kursus!

comments powered by Disqus